Prawo zamówień publicznych

Uzyskanie zamówienia publicznego jest zwykle bardziej złożone niż zawarcie transakcji między podmiotami prywatnymi. Nasi doradcy podatkowi i prawnicy mogą zapewnić wszelkie konieczne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, udzielić Klientowi porad i reprezentować go podczas procedury przetargowej, w tym odwoławczej.

Oferowane przez nas usługi z zakresu zamówień publicznych zostały opracowane tak, by spełniały wymagania naszych Klientów, niezależnie od rodzaju procedury przetargowej. Jesteśmy w stanie udzielić wsparcia we wszystkich trybach postępowania o udzielenie zamówienia (przetargach otwartych i ograniczonych, procedurach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnego), a także w przypadku postępowania konkursowego.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram