Ochrona danych osobowych | RODO

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych. Nasze usługi obejmują dostosowywanie procesów przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzamy audyty procesów oraz dokumentacji obowiązujących w Państwa firmie, a następnie pomagamy przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • audyt procesu przetwarzania danych osobowych
 • doradztwo w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych, na przykład zbierania danych podczas kampanii reklamowych i promocyjnych
 • opiniowanie oraz sporządzanie dokumentacji ochrony danych osobowych, takich jak na przykład rejestr czynności przetwarzania
 • opiniowanie oraz sporządzanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • kompleksowe wdrożenie RODO.

RODO – doradztwo prawne

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (inaczej RODO lub GDPR). Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa i obowiązki dla przedsiębiorstw przetwarzających dane osobowe w UE. Więcej informacji na temat tego, co to oznacza oraz w jaki sposób możemy służyć wsparciem, znajdą Państwo poniżej.

Jaki wpływ ma RODO na Państwa firmę?

Zakres

RODO ma zastosowanie do administratorów i pomiotów przetwarzających dane, mających siedzibę w UE, jak również do wszystkich przedsiębiorców spoza UE, przetwarzających dane osobowe osób przebywających w UE jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług w UE lub monitorowaniem zachowania takich osób.

Podstawy prawne przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą wyraziła taką zgodę (czy to w formie oświadczenia czy wyraźnego działania). Ponadto zgoda winna spełniać szczególne warunki określone RODO. Ich niespełnienie oznacza, iż dane są przetwarzane bez podstawy prawnej.

Uprawnienia osób fizycznych

Osobom, których dane są przetwarzane przyznano szereg uprawnień, a w szczególności:

 • Prawo dostępu do danych i informacji – prawo uzyskania nie tylko dostępu do danych ale również uzyskania od administratora ich kopii
 • Prawo do bycia zapomnianym – prawo żądania usunięcia danych przez administratora
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo żądania, aby administrator przesłał dane do innego administratora.

Inspektor ochrony danych

Powołanie Inspektora Ochrony Danych będzie obligatoryjne tylko w niektórych przypadkach m.in. wtedy, gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu danych na dużą skalę.

Obowiązki

RODO nakłada szereg obowiązków na administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe. Jednym z nich jest wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby dane były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem, jak również obowiązek zgłaszania naruszenia danych osobowych organowi nadzorczemu, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych poza UE i EOG może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w Rozdziale V RODO.

Sankcje

Naruszenie zasad przetwarzania danych określonych w RODO może skutkować karami w wysokości do 20 milionów EUR lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Usługi potwierdzenia zgodności RODO 

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowy zakres usług mających na celu zapewnienie zgodności z RODO:

 • Szczegółowy audyt procesów przetwarzania danych osobowych, w tym opinia podsumowująca
 • Przygotowanie wewnętrznych wytycznych, procedur oraz dokumentacji, w tym zgód oraz umów z podmiotami przetwarzającym dane osobowe
 • Szkolenia dla pracowników na temat przetwarzania danych osobowych
 • Inne usługi w zależności od wymogów i potrzeb Klienta.
map-markercrosschevron-rightarrow-leftarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram