Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych | News Flash

16 lutego 2023

Dnia 8 lutego 2023 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy wiatrakowej. Przedsiębiorcy od lat domagali się odblokowania surowych przepisów obowiązujących w Polsce od 2016 roku.

Rządowy projekt ma na celu zwiększenie decyzyjności lokalnych społeczności w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej w ich otoczeniu. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić rozwój branży OZE poprzez zwiększenie ilości instalacji produkujących energię elektryczną oraz mają zapewnić dostęp do taniej energii.

Zasada 10 H blokująca rozwój elektrowni wiatrowych

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 10-krotna wysokość wiatraka w najwyższym położeniu budowli (wliczając w to elementy techniczne takie jak wirnik i łopaty) – tzw. zasada 10 H.

Wprowadzenie obowiązku zachowania odległości w oparciu o zasadę 10 H, wynoszącej w praktyce około 1,5-2 km, niemal całkowicie zablokowało rozwój farm wiatrowych na lądzie, zmniejszając ilość miejsc w których nowe inwestycje mogłyby być zrealizowane. Przyjęte zmiany mają ułatwić realizację projektów wiatrowych.

Najważniejsze zmiany

Nowelizacja ustawy utrzymuje podstawową zasadę lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W oparciu o nowe przepisy MPZP będzie mógł określać inną niż wyznaczoną przez regułę 10 H odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych, jednak nie mniejszą niż określona w nowelizacji odległość minimalna 700 m.

W ocenie przedstawicieli środowiska branżowego przyjęcie ustawy w takim kształcie spowoduje dalsze blokowanie energetyki wiatrowej. Rządowy projekt miał przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej z uwagi na efektywność ekonomiczną lądowej energetyki wiatrowej oraz rozwoju gospodarczego w tym sektorze. Przyjęta poprawka zwiększająca odległość minimalną z 500 m do 700 może uniemożliwić realizację tych celów.

Ustawa wiatrakowa, a wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy

Ustawa wiatrakowa jest jednym z kamieni milowych, które Polska musi zrealizować, aby uruchomić wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego trwają intensywne prace nad jej przyjęciem.

Możliwość przywrócenia zasady odległości 500 m zależna jest teraz od Senatu. Będziemy Państwa informować o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (uchwalona na pos. nr 72 dnia 08-02-2023), Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U.2021.724 t.j. z dnia 2021.04.20.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram