Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla przetwarzania danych osobowych | News Flash

10 lipca 2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z szeregiem konsekwencji w obszarze przetwarzania danych osobowych, co do którego wprowadzone zostały szczególne przepisy obowiązujące w okresie panującego stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, od 1 lipca 2023 roku uprzednio obowiązujące przepisy umożliwiające przetwarzanie danych osobowych dotyczących określonych kategorii osób zostały zniesione. W szczególności dotyczy to przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób:

  • osób podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w związku z epidemią,
  • osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  • osób zakażonych wirusem SARS-CoV2,
  • informacje dotyczące zgonu tych osób w zakresie objętym formularzem ZLK-5,
  • osób, które nie poddały się szczepieniu na SARS-CoV-2,
  • osób, które poddały się szczepieniu na SARS-Cov-2.

Oprócz danych osobowych wskazanych powyżej, wprowadzone zmiany zniosły także przepisy, stanowiące podstawę do przetwarzania danych osobowych w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID oraz możliwości ich udostępniania innym uprawnionym służbom.

Chcąc zachować w mocy funkcjonowanie obecnie działającego systemu Ewidencji Wjazdu do Polski, także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, Ministerstwo Zdrowia w trybie pilnym podjęło prace nad projektem rozporządzenia, który docelowo ma zastąpić zniesione przepisy i umożliwić przetwarzanie wyżej wskazanych danych osobowych, także po zniesieniu przepisów obowiązujących w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia system Ewidencji Wjazdu do Polski ma zostać utrzymany w celu prawidłowego monitorowania sytuacji związanej z zakażeniem SARS-CoV-2 w kraju oraz przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie, stanowiących metodę zapobiegania zakażeniom i kontroli. Oprócz tego Ministerstwo Zdrowia uzasadniło konieczność dalszego funkcjonowania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej do czasu podjęcia ostatecznych decyzji Komisji Europejskiej i Rady w tej sprawie.

Efektem tych prac było wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 z dnia 29 czerwca 2023 roku, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2023 roku zastępującego uprzednio uchylone przepisy w tym zakresie.

Jak widać odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się ze zniesieniem wielu przepisów stanowiących podstawę dalszego funkcjonowania rozwiązań funkcjonujących w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Aby mogły one funkcjonować dalej w obrocie prawnym rządzący w trybie pilnym są zmuszeni uzupełniać powstające luki w systemie prawnym, co w tym przypadku umożliwia dalsze przetwarzanie wskazanych danych osobowych opierając się na podobnych rozwiązaniach w nowoprzyjętych aktach prawnych.

Źródła:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram