Polityka prywatności

Accace (określany poniżej również jako „my”, „nas”, „nasz”) jest proaktywnym partnerem zapewniającym kompleksowe, oparte na holistycznym podejściu do biznesu, wsparcie w zakresie outsourcingu i doradztwa. Połączenie profesjonalnych usług z inteligentną technologią, jaką oferuje Accace, pomaga zautomatyzować, ustandaryzować i usprawnić procesy w obszarze księgowości i raportowania, zwiększając tym samym efektywność zarządzania.

Spółka Accace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 521-351-23-24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321378,

Spółka Accace Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 107-001-09-90, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292320,

oraz Spółka Accace Legal A. Samborska Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 521-367-93-08, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524074,

zwane dalej łącznie Accace.

Ogólne warunki użytkowania

Firma Accace udostępnia niniejszą stronę dla odbiorców publicznych. Accace nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku użytkowania strony, odniesienia się do jakichkolwiek informacji zawartych na stronach i wyraźnie zrzeka się ich odpowiedzialności. Informacje zawarte na stronie są okresowo aktualizowane, jednakże nie gwarantujemy, że informacje podane na stronie są poprawne, kompletne i aktualne.

Wszystkie informacje i materiały do pobrania dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej zostały przygotowane w celu uzyskania ogólnych wskazówek i informacji, i nie stanowią profesjonalnej porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Ponadto, ze względu na ciągłe zmiany przepisów, niektóre informacje mogły zostać zmodyfikowane po opublikowaniu materiału, a Accace nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne ryzyko lub szkody spowodowane podjęciem działań w oparciu o informacje zawarte w pobieranych dokumentach.

Strony internetowe mogą zawierać linki, które mają bezpośrednie przekierowanie do innych źródeł internetowych, łącznie ze stronami internetowymi. Accace nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz treści zawarte na tych stronach www.

Linki przekierowujące ze strony Accace do stron internetowych osób trzecich nie stanowią poparcia przez Accace ofert i produktów stron trzecich. Pojawiające się linki i banery reklamowe na stronie firmy Accace, nie są przez Accace rekomendowane, dlatego Accace nie jest zobowiązany do przyjmowania skarg ze strony użytkowników w tym zakresie. Informacje na temat produktów są oparte wyłącznie na materiałach otrzymanych od dostawców.

Jakie dane osobowe / informacje zbieramy poprzez naszą stronę internetową?

Zbieramy Państwa informacje podczas subskrypcji do newslettera, rejestracji na wydarzenie, spotkanie, szkolenie (odpowiedzi na ankiety, wypełnianie formularza, przesłanie zgłoszenia), kontakt z naszą firmą przy użyciu dostępnych kanałów komunikacyjnych (e-mail, telefon, formularz internetowy) oraz podczas odpowiedzi na naszą ankietę zadowolenia z usług i procesów rekrutacyjnych.

Podczas kontaktu z nami poprzez naszą stronę internetową (rejestracja na naszej stronie, przesłanie zapytania ofertowego), w niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, danych biznesowych (nazwa firmy, zajmowane stanowisko, zainteresowania, opis dotyczący firmy), przesłanie zapytania ofertowego w formie opisowej, przesłanie swojego CV, itp. Możesz także odwiedzić naszą stronę anonimowo.

Uwaga dotycząca newsletterów: Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych biuletynów, na dole każdej wiadomości e-mail zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji.

Wykorzystujemy również pliki cookie, aby lepiej zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na potrzeby przyszłych wizyt. Niektóre pliki cookie są również wykorzystywane do analizowania ruchu w naszej witrynie i interakcji odwiedzających oraz pomagają nam oferować lepsze doświadczenia z korzystania z witryny w przyszłości. Użytkownik może jednak odwiedzać naszą witrynę anonimowo.

Polityka plików cookie

Wszystkie profesjonalne strony internetowe, również i nasza, korzystają z plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Jeśli nie wiedzą Państwo, czym jest plik cookie i w jaki sposób jest on wykorzystywany, odpowiedzi na wszystkie te kwestie znajdziecie Państwo poniżej.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielka część informacji przesyłanych przez witrynę internetową (za pośrednictwem przeglądarki) i przechowywana na komputerze użytkownika podczas interakcji ze stroną internetową. Pliki cookie zostały zaprojektowane jako wiarygodny mechanizm umożliwiający stronom internetowym zapamiętanie aktywności użytkownika, informacji, które pomagają właścicielom stron dokonać odpowiednich ulepszeń (treści, układu) zgodnie z preferencjami użytkownika.

Rodzaje plików cookie

W oparciu o czas ich trwania (długość życia):

W oparciu o właściciela plików cookie:

Jak zarządzać ustawieniami plików cookie?

Mogą Państwo zmienić preferencje dotyczące plików cookie lub usunąć je w dowolnym momencie. Metoda zależy od typu używanej przeglądarki:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera browser

Możecie Państwo nawet całkowicie wyłączyć / zablokować pliki cookie, ale musicie być Państwo świadomi tego, że wpłynie to na funkcjonalność konkretnej i wielu innych stron internetowych, które Państwo odwiedzają. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać / blokować plików cookie.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy, ani nie przekazujemy zewnętrznym podmiotom/osobom Państwa danych osobowych możliwych do zidentyfikowania. Nie dotyczy to zaufanych stron zewnętrznych, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony, naszej działalności lub dostarczają Państwu usług, tak długo jak te strony zgadzają się utrzymywać wszelkie dane jako poufne. Możemy również udostępnić Państwa dane, tylko w przypadku gdy uznamy, że jest to zgodne z prawem oraz naszą polityką prywatności lub chroni nasze prawa lub prawa innych, mienie oraz bezpieczeństwo. Jednakże nieosobowe informacje/ dane o odwiedzających mogą zostać przekazane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Spółka Accace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 521-351-23-24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321378,

Spółka Accace Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 107-001-09-90, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292320,

oraz Spółka Accace Legal A. Samborska Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, o numerze NIP: 521-367-93-08, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524074,

zwane dalej łącznie Accace przetwarzają następujące obszary danych osobowych:

Accace przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, Accace wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą (zwanymi Osobami, których dane dotyczą).

W celu zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, Accace jest zobowiązany do informowania osoby, których dane są przetwarzane, o szczegółach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Accace, jako Administrator danych osobowych, jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych w następujący sposób:

Marketing

Cel: wysyłka newsletterów, zaproszeń na wydarzenia i innych materiałów Accace.
Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia) lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia) – oferowanie usług klientom.
Rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa klienta, funkcja, e-mail, numer telefonu, zainteresowania (kraj, zainteresowania biznesowe, typ materiałów/komunikacji), inne dane podane przez użytkownika w dostępnym polu wiadomości.
Odbiorcy: dostawcy usług IT, dostawcy usług administracyjnych w lokalu administratora.
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przetwarzania: przez okres obowiązywania zgody osoby, której dane dotyczą (maksymalnie 5 lat, jeśli nie została wycofana) lub przez okres obowiązywania stosunku umownego i 5 lat po jego zakończeniu (w przypadku klientów/partnerów/dostawców).
Osoby, których dane dotyczą: osoby do kontaktu po stronie klientów Accace, potencjalnych klientów, osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji, które oferuje nasza firma (newselettery, wydarzenia, materiały informacyjne i promocyjne, możliwości kariery i biznesu).
Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Szkolenia | Webinary

Cel: organizowanie i przeprowadzanie webinarów i szkoleń.
Podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia).
Rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, e-mail, numer telefonu, zainteresowania (kraj, zainteresowania biznesowe, typ materiałów/komunikacji), inne dane podane przez użytkownika w dostępnym polu wiadomości.
Odbiorcy: dostawcy usług IT.
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przetwarzania: przez okresu stosunku umownego.
Osoby, których dane dotyczą: uczestnicy szkoleń i webinarów.
Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kandydaci do pracy

Cel: przetwarzanie danych kandydatów w trakcie rekrutacji.
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) w szczególności Kodeks pracy oraz zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia.
Rodzaj danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane wskazane w CV.
Odbiorcy: dostawcy usług IT, audytorzy, osoby świadczące usługi administracyjne w obiekcie wynajmowanym przez administratora.
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przechowywania: do zakończenia procesu rekrutacji.
Osoby, których dane dotyczą: kandydaci do pracy.

Dokumentacja umowna

Cel:  zawarcie i wykonanie umowy z osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi podmiotami, Podstawa prawna: umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres stałego zamieszkania, adres tymczasowego zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, data urodzenia, PESEL, rodzaj i numer dowodu tożsamości, rachunek bankowy, podpis klientów będących osobami fizycznymi oraz imię i nazwisko, funkcja przedstawicieli klientów.
Odbiorcy: organy podatkowe, sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, służby administracyjne w siedzibie administratora.
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przechowywania: w czasie trwania stosunku umownego i 11 lat po jego ustaniu, odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane i/lub wymagany przepisami prawa.
Osoby, których dane dotyczą: pracownicy/organy statutowe administratora, osoby fizyczne, z którymi zawarto umowę lub którym udzielono pełnomocnictwa, osoby kontaktowe klienta.

Strona internetowa

Cel: prowadzenie funkcjonalnej strony internetowej oraz jej treści i usług.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) – niezbędność przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, do celów obsługi naszej strony internetowej i jej prawidłowego funkcjonowania.
Rodzaj danych osobowych: dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer i które są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika, tj. adres IP komputera, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL pobranego pliku, strona internetowa, z której uzyskano dostęp (odwołująca się do adresu URL), używana przeglądarka i ewentualnie również system operacyjny komputera, a także nazwa operatora dostępu do Internetu.
Odbiorcy: N/D
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przechowywania: przez czas otwarcia strony internetowej.
Osoby, których dane dotyczą: osoby fizyczne – odwiedzający stronę internetową.

Formularz kontaktowy i inna komunikacja email

Cel: zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy osobami odwiedzającymi stronę internetową a administratorem.
Podstawa prawna:
 prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) – spełnienie żądania osoby, której dane dotyczą lub inny powód, dla którego osoba ta skontaktowała się z nami.
Rodzaj danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, pracodawca/firma, treść wiadomości.
Odbiorcy: firma z Grupy Accace, która jest w stanie profesjonalnie odpowiedzieć na prośbę użytkownika.
Transfer do państw trzecich: N/D
Okres przechowywania: na czas przetwarzania zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, o ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany zgodnie z innym celem przetwarzania.
Osoby, których dane dotyczą: osoby fizyczne – odwiedzający stronę internetową, którzy wysłali wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych:

Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą: Prawo to nie oznacza, że osoba, której dane dotyczą, powinna mieć bezpośredni dostęp do systemów Accace, jednak osoba, której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o tym, co, gdzie, z jakiego powodu, kto jest odbiorcą i okresem przechowywania przetwarzanych danych osobowych, a także powinna mieć dostęp do kopii tych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartym na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania. Przykład: dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych.

Prawo do bycia zapomnianym: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, wniosła sprzeciw na mocy art. 21(A) RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem itp.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Rozporządzenie przewiduje 4 przypadki (art. 18 ust. 1 lit. a)-d) RODO). Przykład: osoba, której dane dotyczą, zakwestionowała prawidłowość danych osobowych i na okres weryfikacji przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone.

Prawo do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Prawo do sprostowania:  W przypadku, gdy dane osobowe są niedokładne lub niekompletne.

Kontakt: Tatiana Valentová, Data Protection Officer | 

Tutaj możesz w dowolnym momencie zaktualizować ustawienia prywatności (cookies):

Zmień ustawienia prywatności i plików cookie | Historia ustawień prywatności | Wycofaj zgody

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram