Wróć do Newsroom
Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

VAT 2020 – praktyczne podsumowanie zmian przepisów oraz zapowiedzianych regulacji | Webinar

29 września 2020

Wprowadzane seryjnie zmiany w VAT niewątpliwie stanowią wyzwanie dla niejednego podatnika. Pierwszym krokiem do odnalezienia się w labiryncie przepisów jest dokładne poznanie obowiązków oraz należyte przygotowanie się do ich dopełnienia. Wykorzystaj możliwość zapoznania się z kompleksowymi materiałami, które pomogą rozwiać wątpliwości i pozwolą zgłębić praktyczny wymiar stosowania regulacji w codziennej działalności.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania oraz zapoznania się z prezentacją Webinaru: VAT 2020 – praktyczne podsumowanie zmian przepisów oraz zapowiedzianych regulacji, który odbył się 23.09.2020 roku.

Podczas Webinaru Katarzyna Rogowska i Marcin Szczerbińki, eksperci z zakresu podatku od towarów i usług w zespole doradztwa podatkowego Accace, przedstawili aktualne podejście organów podatkowych do implementowanych zmian przepisów w tym obszarze oraz związane z tym ryzyka. Omówione zostały także nowe regulacje, które mają zacząć obowiązywać od 2021 roku.

Nasza analiza została przeprowadzona w oparciu o następujące zagadnienia:

  • Nowy JPK_VAT – jak będzie wyglądało raportowanie po zmianach?
  • Matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
  • Rozliczanie transakcji z zastosowaniem mechanizmu Split Payment
  • Pakiet Quick Fixes i jego znaczenie w praktyce
  • Slim VAT jako zbiór rozwiązań upraszczających rozliczanie podatku VAT

Czas trwania nagrania: godzina i czterdzieści minut

Pobierz prezentację w formie PDF

Poznaj odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników Webinaru

Jak mają JPK_VAT składać mali podatnicy przy deklaracjach kwartalnych?

Podatnicy rozliczający się kwartalnie zobowiązani będą do składania JPK_VAT z wypełnioną tylko częścią ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału będą zobowiązani wypełnić część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Kupujemy na koniec roku kalendarze. Część z nich przekazywane są z logo firmy odbiorcom, część przekazujemy pracownikom. Wystawiamy dokument wewnętrzny. Czy w takim przypadku trzeba oznaczyć procedurą EE?

Nie, procedura EE dotyczy usługi telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.  Nie zalicza się do nich nieodpłatnego przekazania towarów (kalendarzy reklamowych).

Jeżeli nieodpłatne przekazanie towarów (kalendarzy reklamowych) wiąże się z obowiązkiem wykazania podatku VAT należnego to jako „typ dokumentu” należy oznaczyć dowód sprzedaży oznaczeniem „WEW”.

Oznaczenie to stosuje się m.in. w przypadku przekazania nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa.

Faktura kosztowa została wystawiona we wrześniu, a do przedsiębiorstwa wpłynęła w październiku. Czy oznaczać ją zgodnie z nowymi zasadami JPK_VAT?

Tak, oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze JPK_VAT dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej, czyli np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

Czy jest sankcja, za to że nabywca zapłacił w MPP i oznaczył w JPK transakcję mimo, że nie miał takiego obowiązku?

Nabywca może zapłacić za każdą fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatność i nie wiążę się to dla niego z żadnymi sankcjami. Stanowi o tym art. 108a ust. 1 ustawy o VAT.

Jednak w nowym JPK_VAT (w zakresie podatku naliczonego) oznaczenie „MPP” stosuje się jedynie do transakcji objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, czyli do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, również powinien wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie „MPP”. Nie powinien jednak w ten sposób oznaczać faktur opłaconych dobrowolnie w mechanizmie podzielonej płatności.

Oznaczenie „MPP” w przypadku faktur opłaconych dobrowolnie w mechanizmie podzielonej płatności może wiązać się z ryzykiem nałożenia na podatnika kary za błędną ewidencje – jeżeli organ podatkowy uzna, że jest to błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Na początku stycznia 2020 r. zapłaciliśmy za fakturę o wartości 18 000 zł brutto w mechanizmie podzielonej płatności, ale na rachunek spoza białej listy. Czy według obecnie obowiązujących przepisów wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Tak, opisywany wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (transakcja między przedsiębiorcami, której jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na „Białej liście”, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczy to także wpłat dokonanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Jeżeli płacimy wszystkie zobowiązania z zastosowaniem MPP, co wówczas z oznaczeniem MPP w JPK?

W zakresie podatku naliczonego oznaczenie „MPP” stosuje się jedynie do transakcji objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, czyli do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, również powinien wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie „MPP”. Nie powinien jednak w ten sposób oznaczać faktur opłaconych dobrowolnie w mechanizmie podzielonej płatności.

Potwierdzenie powyższego stanowiska może znaleźć w odpowiedziach udzielonych przez Ministerstwo Finansów na pytania dotyczące JPK_VAT z deklaracją (umieszczonych na stronie internetowej www.podatki.gov.pl). Na pytanie, czy w przypadku fakultatywnej zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, taką fakturę w nowym JPK_VAT z deklaracją należy oznaczać „MPP”, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że „nie, oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.”

Sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Mam je sklasyfikowane według PKWiU 2008. Od kiedy zacznie mnie obowiązywać Nomenklatura Scalona?

Od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) do końca br. należy stosować PKWiU 2008 m.in. w zakresie towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Czy oznaczenie FP dotyczy również faktur wystawionych na żądanie osoby fizycznej do paragonu bez NIP-u?

Tak, podatnicy zobowiązani będą do ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej na rzecz osób prywatnych, a tym samym wykazywania ich w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem „FP”.

Ministerstwo Finansów w zamieszczonych na swojej stronie internetowej pytaniach i odpowiedziach dotyczących zasad sporządzania nowego JPK na zadane pytanie odnośnie sposobu ujmowania faktury wystawionej do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej) odpowiedziało, że „(…) faktury (z oznaczeniem FP), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług”.

Warto dodać, ze faktury takie będzie należało wykazywać w pliku JPK_VAT na bieżąco, tj. w okresie, w którym zostaną wystawione.

Podatnik świadczy oprócz sprzedaży energii cieplnej usługi budowlane na rzecz swoich odbiorców ciepła w ich zasobach mieszkaniowych (np. wymiana grzejnika, demontaż, montaż itp.). Po wykonaniu usługi i otrzymaniu protokołu odbioru wystawiane są faktury z numerem konta bankowego na które trzeba dokonywać płatności, równocześnie generowany jest paragon fiskalny (z drukarki fiskalnej podłączonej do programu sprzedaży). Czy w nowym JPK można w dalszym ciągu ujmować w ewidencji poszczególne faktury tak jak do tej pory? Zdarza się incydentalnie, że niektórzy odbiorcy nie dokonują płatności na konto bankowe podatnika, tylko płacą gotówką w kasie, przy okazji realizacji płatności za energię cieplną.

Jeżeli transakcja będzie udokumentowana zarówno paragonem z kasy fiskalnej, jak i osobną fakturą wystawioną do takiego paragonu, to będzie należało dwukrotnie wykazać tą transakcje w nowym JPK_VAT (w ewidencji podatku należnego).

Po raz pierwszy w ramach całej sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej oznaczonej kodem „RO” (w okresie powstania obowiązku podatkowego) oraz drugi raz wykazując samą fakturę (w dacie jej wystawienia) i oznaczając ją kodem „FP”.

Faktura oznaczona kodem „FP” nie zwiększy wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym została wystawiona.”

Czy sprzedaż alkoholu w ramach usługi gastronomicznej należy oznaczać symbolem GTU?

Nie, zgodnie z informacjami zmieszczonymi przez Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej „oznaczenie „GTU_01” dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.”

Od kiedy obowiązuje WIS, który otrzymaliśmy w czerwcu br.?

Od 1 lipca 2020 r.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) wydana przed tym dniem wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty dopiero po dniu 30 czerwca 2020 r.

Czy każdy znaleziony w internecie WIS można wykorzystać na własne potrzeby?

Tak, pod warunkiem, że przedmiotem transakcji będą towary i usługi tożsame z tymi, które są przedmiotem WIS. Wiążąca informacja stawkowa jest nie tylko ochroną dla adresatów WIS, ale z ochrony mogą korzystać również inni podatnicy.

Zamierzam prowadzić magazynu typu call-off stock. Czy muszę o tym poinformować wcześniej urząd skarbowy?

Tak, podatnicy prowadzący magazyn typu call-off stock zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze złożyć, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock.

Czy po wprowadzeniu przepisów w ramach pakietu Quick Fixes nadal istnieje możliwość dokumentowania 0% stawki VAT dla WDT według polskich przepisów?

Tak, niespełnienie warunków wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r., powoduje, iż dostawca zobowiązany jest udowodnić, że warunki zastosowania stawki 0% dla WDT zostały spełnione zgodnie z przepisami polskiej ustawy o VAT.

Artykuł oraz zaprezentowane materiały mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram