Wróć do Newsroom
Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji neutralnych podatkowo

17 listopada 2016

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 8 marca 2016 r. wydał wyrok (sygn. Akt II FSK 4000/13) w sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Komentowany wyrok zapadł w sprawie, w której spółka Skarbu Państwa działająca w ramach grupy kapitałowej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji w sprawie przygotowania dokumentacji cen transferowych, dla następujących typów transakcji:

  • wniesienia udziałów lub akcji aportem do spółki kapitałowej;
  • objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport;
  • objęcia akcji w zamian za wkład pieniężny;
  • objęcia udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny.

Spółka stanęła na stanowisku, że dokonanie wymienionych wyżej czynności nie skutkuje powstaniem obowiązku dokumentacyjnego, nie stanowią one transakcji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, lecz stanowią nieopodatkowaną wymianę udziałów, a spółka korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, a wydana interpretacja indywidualna została przez spółkę zaskarżona. Pomimo, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę i wydał korzystne dla spółki orzeczenie, to po wniesieniu skargi przez Dyrektora Izby Skarbowej na przedmiotowe orzeczenie, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej wskazując na konieczność przygotowania dokumentacji cen transferowych dla wymienionych powyżej czynności.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązek sporządzenia dokumentacji wynika niezależnie od faktu, czy transakcja jest związana z powstaniem obowiązku podatkowego, a zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że pojęcie transakcji należy rozumieć według reguł językowych, jako każdą umowę, w wyniku której dochodzi do transferu pieniędzy, dóbr i innych wartości. Wymienione transakcje kapitałowe stanowią zatem transakcje w rozumieniu przepisów odnoszących się do cen transferowych.

W praktyce omawiany wyrok oznacza, że podatnicy są zobowiązani do opracowania dokumentacji cen transferowych także dla transakcji, które nie mają wpływu na wysokość ich dochodu podatkowego. Należy jednocześnie wskazać, iż w przypadku transakcji neutralnych podatkowo, nie będzie podstaw do nałożenia sankcyjnej stawki w wysokości 50% (obliczanej od różnicy pomiędzy dochodem ustalonym przez organ podatkowy a zadeklarowanym przez podatnika) z tytułu nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej, dla której istniał obowiązek jej sporządzenia. Jednakże, w takim przypadku może dojść do nałożenia kary za wykroczenie na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram