Wróć do Newsroom
Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Objaśnienia Ministerstwa Finansów do cen transferowych – analiza porównawcza

8 lipca 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od dnia 31 grudnia 2018 roku. Dokument dotyczy dwóch problematycznych zagadnień: technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności warunków transakcji i innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi.

Techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych

W tym zakresie wyróżnione zostały następujące zagadnienia:

  • Porównywalność danych, a ich lokalność;
  • możliwość wykorzystania danych wewnętrznych;
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych;
  • zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables);
  • zasadność odrzucania z próby, danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą);
  • minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych;
  • wybór punktu z przedziału;
  • aktualizacja analizy danych porównawczych.

W dokumencie szczegółowo omówiony został każdy z powyższych wątków. Przedstawione zostały sugestie dotyczące zarówno technicznej jak i praktycznej strony analiz. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tej części Objaśnień skupiono się przede wszystkim na zagadnieniu porównywalności danych. Podkreślone zostało, że katalog „czynników porównywalności” ma charakter otwarty, a w trakcie przygotowywania analizy często nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich istotnych czynników porównywalności. Dokładnie omówiona została również problematyka doboru kryteriów i lokalności danych.

Sporządzanie opisów zgodności transakcji oraz innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi

Drugie kluczowe zagadnienie to sporządzanie opisów zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. W tej części dokumentu podatnik znajdzie rekomendację zgodnie z którą, w celu przygotowania opisu zgodności transakcji, może posłużyć się właściwie wszystkimi informacjami wskazującymi bezpośrednio lub pośrednio na rynkowy charakter transakcji.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie, opisem zgodności może być każde opracowanie i wywód (w dowolnej formie), za pomocą którego podatnik uprawdopodobni, że zapewnione zostały rynkowe warunki transakcji. Opis zgodności powinien w sposób logiczny wskazywać na racjonalność przesłanek ekonomicznych oraz uprawdopodobnić, że takie właśnie warunki zostałyby ustalone w takiej transakcji przez podmioty niezależne. Dokument zawiera również proponowane elementy, które powinien zawierać opis zgodności, przy czym ma to charakter przykładowy i otwarty.

Należy pamiętać, że bardziej pożądanym narzędziem służącym uzasadnieniu rynkowości transakcji jest analiza porównawcza. Podatnik sporządza opis zgodności dopiero, gdy pomimo zachowania należytej staranności, nie ma możliwości przygotowania analizy porównawczej.

Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram