Wróć do Newsroom
Kalkulator wynagrodzeń 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Czy pracownicom w ciąży, zatrudnianym przez agencję pracy tymczasowej na zlecenie, przysługują świadczenia macierzyńskie?

9 czerwca 2017

Experci Accace odpowiadają na Państwa wątpliwości, związane z zatrudnianiem przez agencje pracy tymczasowej.

„Jestem obecnie w 8 miesiącu ciąży, nie ukończyłam jeszcze 26 roku życia. Zatrudniona jestem jako studentka od 6 lat przez Agencję pracy tymczasowej w jednej firmie. Umowa zlecenie przedłużana jest co 3 miesiące. Czy coś się zmienia w mojej sytuacji i czy mogę ubiegać się o świadczenie macierzyńskie oraz umowę do końca ciąży t.j. jeszcze przez miesiąc?”

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  z dnia 7 kwietnia 2017 r zapewnia większą ochronę pracownic tymczasowych w ciąży zrównując ich prawa do kobiet zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Jeśli pracownica będzie miała co najmniej dwumiesięczny okres zatrudnienia w danej agencji jako pracownik tymczasowy to ustawa gwarantuje jej przedłużenie umów przez agencje pracy tymczasowej do czasu porodu. W tym przypadku zostanie zastosowany art. 177 § 3 Kodeksu pracy na podstawie którego:

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”

Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.

Sytuacja kobiet w ciąży, które pracują w oparciu o umowę zlecenie

Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, które dla osób wykonujących pracę na umowę zlecenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Kobieta wykonująca pracę na umowę zlecenie, która przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, może otrzymać zasiłek macierzyński jednak tylko w sytuacji urodzenia dziecka i w trakcie podlegania temu ubezpieczeniu. Po ustaniu zatrudnienia (a tym samym po ustaniu ubezpieczenia) zasiłek macierzyński wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2016 r. osoby, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, mogą skorzystać z pomocy finansowej w postaci świadczenia rodzicielskiego tzw. „kosiniakowego” wysokości 1000 PLN miesięcznie. Obejmuje ono osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, bezrobotne lub studiujące. Wypłacane jest przez rok od urodzenia dziecka (52 tygodnie). Natomiast rodzic, którego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł to otrzyma wyrównanie do tej minimalnej kwoty.

Kalkulator wynagrodzeń 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram