Usługi kadrowe

Obsługa kadrowa to jeden z kluczowych i jednocześnie najbardziej wrażliwych obszarów działalności każdej firmy. To właśnie efektywna administracja kadrowa zapewniająca wysoki poziom satysfakcji pracowników jest kluczem do sukcesu i rozwoju wielu z nich. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednak zadaniem czasochłonnym i trudnym – wymagającym staranności, terminowości i bieżącej znajomości dynamicznie zmieniających się wymogów prawnych.

Jesteśmy gotowi zapewnić Państwa zespołom HR pełne wsparcie lub całkowicie przejąć funkcje związane z zarządzaniem procesami kadrowymi i zatrudnieniem pracowników. Począwszy od standardowych zadań, takich jak zarządzanie aktami osobowymi, aż po specjalistyczne doradztwo w zakresie kadr i płac, podatków, ubezpieczeń społecznych lub mobilności transgranicznej. Przekazanie spraw pracowniczych specjalistom Accace, pozwoli skutecznie stawiać czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem procesami kadrowymi w firmie i zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

Portal Kadry i Płace oraz Ewidencja Czasu Pracy Online – profesjonalne portale samoobsługowe usprawniające pracę działów HR oraz Twoich pracowników

Poprawa komunikacji, optymalizacja pracy działu kadr i płac oraz uproszczona obsługa pracowników, to nowa jakość, którą możesz wprowadzić do swojego biznesu dzięki naszemu wsparciu. Przekonaj się jak efektywnie pracuje się przy wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi online.

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu administracji kadrowej 

Nasze usługi administracji kadrowej zostały zaprojektowane tak, aby można było idealnie dopasować je do konkretnych potrzeb Twoich zespołów HR i pracowników, gwarantując jednocześnie nowoczesną obsługę na najwyższym poziomie. W ramach outsourcingu usług kadrowych oferujemy między innymi:

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa pracy | Ewidencja i kontrola wymiaru urlopów pracowniczych | Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON | Monitorowanie ważności obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP | Administrowanie PUE | Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu | Obsługa przelewów na konta pracowników oraz odpowiednich instytucji poprzez rachunek bankowy Klienta | Monitorowanie umów na czas określony i informowanie o terminach ich zakończenia | Przygotowywanie dokumentacji emerytalnej RP-7 | Przygotowanie korekt deklaracji i raportów składanych do ZUS
  • Kompleksowe wsparcie nowych oraz odchodzących pracowników: Bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS | Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i innych dokumentów działu kadr dla nowych lub odchodzących pracowników | Zapewnienie niezbędnych szkoleń pracownikom w zakresie wewnętrznych procesów dotyczących ewidencji czasu pracy i HR | Przygotowywanie świadectw pracy
  • Portal Kadry i Płace Online: Samoobsługowy portal w chmurze to nasze innowacyjne narzędzie do zarządzania różnymi zadaniami z zakresu kadr w pełni online, takimi jak prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentacji kontraktowej, dystrybucja pasków płacowych, dostęp do HOTLINE i wiele innych
  • Portal Ewidencji Czasu Pracy Online: Łatwy i wygodny dostęp pracowników do swoich danych. Za pomocą naszego portalu online pracownicy mogą z łatwością śledzić swój czas pracy, wykorzystane lub pozostające do wykorzystania dni urlopu, składać wnioski w sprawie udzielenia urlopu czy zwolnień chorobowych oraz uzyskiwać ich szybką akceptację przez swoich przełożonych
  • Przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją stosunku pracy: Przygotowanie umów o pracę, aneksów, porozumień | Umowy o rozwiązaniu stosunku pracy | Umowy o odpowiedzialności za szkody i odpowiedzialności materialnej
  • Inspekcje i audyty: Wsparcie w regularnej komunikacji z organami administracyjnymi | Wsparcie i doradztwo podczas audytów i kontroli | Przygotowywanie wymaganej dokumentacji pomocniczej | Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, US, ZUS
  • Doradztwo podatkowe w sprawach pracowniczych: Rozliczenia roczne – PIT Kalkulacje hipotetycznego podatku | Wnioski o interpretacje | Procedury rozliczania świadczeń pracowniczych | Rezydencja podatkowa | Zwroty podatku | Obsługa ekspatów | Transgraniczna mobilność pracowników | Przygotowywanie kalendarzy podatkowych | Pracownicze plany opcyjnie | High Net Worth Individual (HNWI)
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Doradztwo w sprawach pracowniczych i ubezpieczań społecznych Reprezentacja w sporach i negocjacjach Doradztwo RODO Zarządzanie ryzykiem odszkodowań sporów pracowniczych

Globalne wsparcie niezależnie od skali twojego biznesu

Angażując ponad 2 000 specjalistów na całym świecie, przetwarzamy ponad 170 000 pasków płacowych miesięcznie. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego dostarczamy elastyczne i skalowalne rozwiązania, które zapewniają optymalizację procesów biznesowych. Oferujemy realne wsparcie dla Twojej firmy, niezależnie od ilości pracowników. Niezawodność naszego modelu świadczenia usług jest potwierdzona niezależnymi audytami pod kątem ciągłości działania, najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości i zarządzania środowiskowego zgodnie z globalnymi normami ISO i ISAE.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram