Doradztwo i usługi w zakresie MSSF

Wraz z szybkim wzrostem liczby globalnych korporacji i transakcji biznesowych coraz ważniejsze staje się wprowadzanie i stosowanie ujednoliconych zasad raportowania oraz prezentowania inwestorom danych finansowych. Dotyczy to nie tylko podmiotów znajdujących się w obrocie publicznym, ale również startupów poszukujących kapitału czy też firm rodzinnych wchodzących na nowe rynki.

Wdrażanie oraz przestrzeganie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – MSSF, pomaga nie tylko porównać konkurencyjność firmy na rynku, ale także skonfigurować raportowanie w oddziałach na poziomie międzynarodowym. Zapewnia również przejrzysty obraz Twoich operacji finansowych potencjalnym inwestorom.

Znajomość samych standardów MSSF, publikowanych wytycznych oraz śledzenie ich aktualizacji to duże wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się tą dziedziną, dla przedsiębiorców prowadzących biznes jest to w praktyce niezwykle trudne. W zależności od zapotrzebowania w konkretnej sytuacji, nasi eksperci gotowi są świadczyć kompleksowe doradztwo w zakresie MSSF w formie kompleksowych przeglądów, implementacji „dobrych praktyk” czy też analizy wybranych obszarów, w zależności od specyfiki biznesu i sektora prowadzonej działalności.

Elastyczne podejście ekspertów Accace pozwoli na dopasowanie wewnętrznych procedur oraz raportowania do struktury i specyfiki każdego biznesu.

Skuteczne wdrożenie MSSF

Twoja firma kwalifikuje się do raportowania według MSSF? Nasz zespół ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zajmie się ustawieniem prawidłowych procedur księgowych, takich jak:

 • Przygotowanie pierwszego sprawozdania finansowego
 • Tworzenie nowych procedur i polityki rachunkowości zgodnej z MSSF
 • Opracowanie wewnętrznych wytycznych
 • Identyfikacja i obliczanie różnicy między MSSF a wymogami ustawy o rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych odstępstw przy zmianie zasad rachunkowości

Implementacja nowych standardów MSSF

Niezależnie od tego czy potrzebujesz pomocy we wdrożeniu nowych, obecnie obowiązujących standardów, takich jak MSSF 15, MSSF 16, MSSF 9, czy też nowe wyzwania wynikają z  restrukturyzacji, możemy dostarczyć niezależne spojrzenie na najbardziej efektywny sposób przyjęcia nowych standardów, w tym:

 • Pomoc przy wdrażaniu konkretnego standardu
 • Opracowanie procedury raportowania
 • Prezentacja wpływu nowego standardu na konkretne wskaźniki finansowe
 • Przegląd aktualnych procedur i zasad
 • Ocena przeprowadzanych transakcji pod kątem nowych standardów MSSF
 • Opracowanie zasad rachunkowości w odniesieniu do implementowanego MSSF
 • Ustanowienie nowych procesów księgowych, raportowania i publikacji danych
 • Wsparcie podczas audytu

Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

W zależności od Twoich potrzeb, nasi eksperci gotowi są świadczyć usługi doradcze w zakresie MSSF w elastycznym i indywidualnie dopasowanym formacie, poczynając od tradycyjnego doradztwa po przygotowanie sprawozdania finansowego za wybrany okres dla konkretnej jednostki lub obszaru działalności.

Jesteśmy na bieżąco z aktualnymi standardami i ich interpretacją, dzięki temu możemy zapewnić spójność, przejrzystość i zgodność z wymogami sporządzanych sprawozdań finansowych.

Zindywidualizowane raportowanie zarządcze zgodne z MSSF

Niezależnie od tego czy wdrażasz nowy system księgowy, czy jedynie chcesz usprawnić obecne procesy w celu poprawy jakości swoich wyników, oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Doradztwa w zakresie wdrożenia nowego systemu rachunkowego i ustawień raportowania
 • Automatyzacji raportowania
 • Opracowania planu kont, procedur oraz polityki rachunkowości
 • Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań grupowych
 • Raportowania różnic pomiędzy MSSF oraz lokalnymi wymogami ustawy o rachunkowości i innymi regulacjami

Restrukturyzacje, fuzje i przejęcia w MSSF

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe bardzo często wymusza zmiany w strukturach kapitałowych czy też przejęcia zmierzające do ekspansji na nowe rynki. Jest to specyficzny obszar sprawozdawczości finansowej, w którym doświadczenie i umiejętność prognozowania są równie ważne, co solidny warsztat merytoryczny. Zbiór szczegółowych zasad MSSF dotyczących restrukturyzacji i zmian organizacyjnych to jeden z obszarów specjalizacji naszych ekspertów, którzy gotowi są w bezpieczny sposób przeprowadzić Cię przez dowolną restrukturyzacją czy też fuzję.

MSSF praktycznie – szkolenia i webinaria

Rozumiemy, że wdrożenie MSSF może stanowić wyzwanie, ponieważ poziom komplikacji samych standardów oraz publikowanych wyjaśnień bardzo często utrudnia skuteczne ich zastosowanie w praktyce.

Teoretyczna znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest konieczna by je prawidłowo stosować, jednak problemy napotykane przez naszych Klientów niemal zawsze mają wymiar praktyczny. Z  tego względu za największy atut naszego zespołu uważamy jego know-how i praktyczne doświadczenie, którym dzielimy się z przedsiębiorcami i inwestorami w trakcie szkoleń, warsztatów i webinarów. Wspólna rzeczowa dyskusja pozwala rozwiązać każdy problem, niezależnie czy dotyczy on podstaw MSSF, MSR, czy też najnowszych zmian w standardach.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram