Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kto może zostać powołany na funkcję likwidatora w sp. z o.o., czy wymagane są specjalne zezwolenia?

28 sierpnia 2017

Kodeks spółek handlowych nie wymaga, by osoba pełniąca funkcję likwidatora wykazywała się szczególnymi umiejętnościami lub zezwoleniami. Ograniczenia stawiane osobie likwidatora pokrywają się z wymaganiami dla członków zarządu.

Likwidator musi być osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub też za przestępstwa określone przez Kodeks spółek handlowych.

Co więcej, z mocy prawa w momencie otwarcia likwidacji dotychczasowi członkowie zarządu stają się likwidatorami, chyba że wspólnicy podejmą uchwałę o powołaniu innych osób do pełnienia tej funkcji.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram