Due diligence i doradztwo transakcyjne

Specjaliści Accace posiadają duże doświadczenie w doradztwie przy zakupie i sprzedaży firm, restrukturyzacji przedsiębiorstw i wielu podobnych transakcji. Zaletą Accace jest unikalne połączenie wiedzy finansowej, prawnej, podatkowej i księgowej w ramach jednej organizacji. Pozwala nam to na wiarygodną identyfikację wszystkich potencjalnych zagrożeń i zaproponowanie optymalnej struktury planowanej transakcji, eliminując jednocześnie konieczność pośredniczenia pomiędzy ekspertami finansowymi, prawnymi i podatkowymi.

Porady na etapie planowania transakcji

Accace oferuje kompleksowe wsparcie podczas całego, planowanego procesu transakcji. Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w zakresie przejęć, sprzedaży i restrukturyzacji Grup Kapitałowych i przedsiębiorstw. W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • Przygotowanie memorandum informacyjnego dla potencjalnych nabywców;
  • Identyfikację potencjalnych ryzyk;
  • Propozycję procesu realizacji transakcji (w razie potrzeby w większej liczbie wariantów);
  • Przygotowanie „step planu”, prowadzącego do efektywnej realizacji transakcji.

Przygotowanie dokumentacji i procesów sprzedaży przedsiębiorstwa

Accace może zapewnić Państwu przygotowanie całej dokumentacji sprzedaży i informacji dla potencjalnego nabywcy, jak również zorganizować proces sprzedaży, przygotować dane do badania due diligence oraz pomóc w jego przeprowadzeniu. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć cały proces sprzedaży z punktu widzenia projektu finansowego i prawnego.

Analiza finansowa, prawna i podatkowa

Przeprowadzając finansową analizę due diligence, Accace zapewnia obiektywny obraz sytuacji ekonomicznej badanego przedsiębiorstwa i prezentuje precyzyjne wskaźniki finansowe. Szacujemy również przyszły rozwój firmy z finansowego punktu widzenia.

W ramach procesu due diligence identyfikujemy potencjalne i istniejące ryzyka, które mogą utrudniać lub komplikować transakcję. Pomagamy w weryfikacji kluczowych dokumentów prawnych, wymogów regulacyjnych oraz podatkowych.

W ramach due diligence podatkowego skupiamy się na wypełnieniu przeszłych zobowiązań podatkowych badanego przedsiębiorstwa, na identyfikacji i oszacowaniu wartości ryzyk podatkowych oraz prawdopodobieństwa materializacji. Określamy również aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, które bardzo często mają istotny wpływ na cenę przedsiębiorstwa.

Zawsze dostosowujemy zakres prac finansowych, prawnych i podatkowych do specyficznych wymagań i konkretnej sytuacji badanej firmy.

Prawne i podatkowe wsparcie w przeprowadzeniu transakcji

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu transakcji od strony finansowej, prawnej oraz podatkowej. Przygotowujemy dokumentację sprzedaży, pomagamy w negocjowaniu ceny i innych warunków transakcji oraz w pełni organizujemy wszystkie rodzaje fuzji i reorganizacji zarówno dla celów prawnych, jak i podatkowych.

Usługi potransakcyjne

Zamknięcie transakcji to początek kolejnego etapu, wymagający szczególnej staranności i wiedzy. Prawidłowe wprowadzenie inwestycji do swojego portfolio bardzo często warunkuje ekonomiczną efektywność na dalszych etapach życia projektu.

W ramach usług potransakcyjnych, prowadzimy planowanie i wdrażanie restrukturyzacji wewnętrznej, ustalamy zasady ujmowania inwestycji w księgach nabywcy lub przeprowadzamy proce cost segregation. Jesteśmy również gotowi opracować docelową strukturę projektu w rozumieniu finansowym, prawnym i podatkowym, a także zapewnić bieżące doradztwo podatkowe i prawne.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram