Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ulga na robotyzację – kto, kiedy i dlaczego powinien z niej skorzystać | News Flash

4 kwietnia 2024

Wiosna 2024 za pasem, a to oznacza, że coraz mniej czasu pozostaje podatnikom na skorzystanie z ulgi na robotyzację. Ulga ma charakter czasowy i będzie można z niej skorzystać tylko do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r. W naszym artykule przypominamy na czym polega ulga oraz analizujemy wątpliwości, jakie pojawiają się u podatników.

Z ulgi na robotyzację może skorzystać podatnik, który poniósł koszty na robotyzację, jeżeli te koszty nie zostały mu zwrócone w żadnej formie. Warto zauważyć, że ulga jest ograniczona czasowo – można z niej skorzystać w odniesieniu do kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Jeżeli z uwagi na stratę podatkową lub niewystarczający dochód podatnik nie może w pełni skorzystać z ulgi w danym roku podatkowym, to nic straconego – przepisy umożliwiają rozliczenie ulgi dodatkowo w ciągu kolejnych sześciu lat podatkowych. Należy pamiętać, żeby nie sprzedawać środków trwałych podlegających uldze przed końcem okresu ich amortyzacji – w przeciwnym wypadku, w roku sprzedaży trzeba skorygować zeznanie o kwotę ulgi rozliczonej w poprzednich okresach.

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

Podatnik chcąc skorzystać z ulgi jest zobowiązany do złożenia załącznika CIT-RB do deklaracji CIT-8. W załączniku podatnik jest zobowiązany do wskazania kosztów kwalifikowanych w podziale na koszty dotyczące:

  • nabycia fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych
  • nabycia fabrycznie nowych maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym
  • nabycia fabrycznie nowych maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych
  • nabycia fabrycznie nowych urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
  • wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych
  • usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
  • określonych opłat leasingowych.

W związku z powyższym, już na etapie przyjęcia robota do używania warto przyporządkować koszty związane z robotyzacją do odpowiedniej kategorii. W przypadku robotów przyjętych wcześniej do używania, wskazanym jest przygotowanie takiego rozliczenia w oparciu o historyczne dane.

Jak wynika z zeznań podatkowych za 2022 r., z ulgi skorzystało jedynie 291 podatników, odliczając z tytułu ulgi 57 mln zł. Niewielkie zainteresowanie mogło być spowodowane kontrowersjami co do fundamentalnych zasad rozliczania ulgi.

Ulga na robotyzację – pytania i wątpliwości podatników

Czy można skorzystać z ulgi na robotyzację dla fabrycznie nowych robotów zakupionych przed 2022 r.?

Tak, zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.353.2023.2.KW), w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych robotów, odpisy amortyzacyjne dokonane w latach 2022-2026 od tych robotów będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Jak rozumieć określenie „dla zastosowań przemysłowych”?

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lipca 2023 r. (sygn. akt SA/Gl 119/23) określenie „dla zastosowań przemysłowych” należy rozumieć szeroko. Za robota dla zastosowań przemysłowych należy uznać nie tylko robota służącego bezpośredniemu wykonaniu produktu, ale również roboty mające zastosowanie w etapach produkcji, takich jak odebranie materiałów z magazynu materiałów i surowców, transport, produkcja, kontrola jakości oraz pakowanie.

Odliczenie jednorazowo czy przez odpisy administracyjne?

Zgodnie z dotychczasowym podejściem prezentowanym przez organy podatkowe, za koszt poniesiony na robotyzację w danym roku uznawano odpisy amortyzacyjne od środków trwałych podlegających uldze.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1993/23) zaprezentował odmienne podejście od dotychczas prezentowanego przez organy podatkowe. Zgodnie z przedmiotowym wyrokiem, przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi na robotyzację, może jednorazowo odliczyć połowę wydatków poniesionych na nabycie robotów przemysłowych.

Zwracamy uwagę, że wykładnia pozwalająca na jednorazowe rozliczenie kosztu nie jest korzystna dla wszystkich podatników. W przypadku podatników, którzy nabyli roboty przed 2022 r. skorzystanie z ulgi nie byłoby możliwe.

Co powinni zrobić podatnicy?

Bez wątpienia sytuacja, w której nie ma jednolitej linii orzeczniczej nie jest komfortowa dla podatników, którzy planują skorzystać z ulgi lub już z niej korzystają. Ciężko stwierdzić, czy podejście zaprezentowane w wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r. zostanie potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz czy zostanie przyjęte przez organy podatkowe. Na ten moment wydaje się, że bezpieczniej jest stosować dotychczasowe podejście, a jednocześnie obserwować, w jakim kierunku będzie się kształtować linia orzecznicza (w szczególności jakie będzie rozstrzygnięcie NSA).

W naszej ocenie, z uwagi na rozbieżne orzecznictwo, Ministerstwo Finansów powinno rozważyć wydanie objaśnień podatkowych dotyczących ulgi na robotyzację.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1993/23).

Wsparcie ze strony Accace

Zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których eksperci Accace na bieżąco dzielą się wiedzą i informacjami dotyczącymi prac legislacyjnych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ulgi na robotyzację, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram