Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Wakacje składkowe coraz bliżej i coraz bardziej oficjalnie | News Flash

28 lutego 2024

Poznaliśmy szczegóły zapowiadanych przez rząd wakacji od składek dla przedsiębiorców. Jak wynika z projektu ustawy, celem ustawodawcy jest wprowadzenie regulacji tak, żeby można było z niej skorzystać jeszcze w tym roku. Z preferencji skorzystają prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mikroprzedsiębiorcy.

Szacunki zakładają, że do skorzystania z wakacji składkowych uprawnionych będzie prawie 2 mln mikroprzedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. To właśnie do tej grupy, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), skierowane jest projektowane rozwiązanie. Zwolnienie ma stanowić pomoc publiczną de minimis.

Które składki z urlopem?

Tytułowa ulga będzie wolna od PIT, jednak warto zwrócić uwagę na fragment o tym, iż zwolnienie z obowiązku opłacania składek będzie dotyczyć wyłącznie własnych składek, a więc już nie składek opłacanych za pracowników, a dodatkowo nie obejmie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach uszczelniania nowej regulacji zaproponowano, żeby z rozwiązania nie mogły korzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, co ma zapobiec procesowi nakłaniania pracowników na przejście na samozatrudnienie.

Osoby, które zdecydują się skorzystać z wakacji składkowych, nadal pozostaną w systemie ubezpieczeń społecznych i nie będą musiały w tym celu zawieszać formalnie działalności.

Formalności – zachęcą, czy zniechęcą?

Zdecydowanie to pierwsze. Wniosek o zwolnienie płatnik będzie składał do ZUS drogą elektroniczną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który płatnik chce objąć wakacjami. Oznacza to, że podanie będzie można przesłać do ZUS nawet w ostatnim dniu miesiąca, na dzień przed skorzystaniem ze zwolnienia.

Na rozpatrzenie ZUS będzie miał 40 dni od dnia złożenia wniosku, a o decyzji poinformuje również w formie elektronicznej. Nawet jeśli zainteresowany złoży wniosek w ostatnim dniu miesiąca, to musi on zostać rozpoznany przed terminem opłacenia składek.

Przykładowo, wniosek:

  • złożony dnia 30 listopada 2024 r.
  • dotyczący chęci skorzystania z wakacji składkowych w grudniu
    – powinien zostać rozpatrzony do dnia 9 stycznia 2025 r. (termin na zapłacenie składek za grudzień upływa 20 stycznia 2025 r.).

Wakacje składkowe – kiedy i od kiedy

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października 2024 r., co oznacza, że listopad tego roku będzie pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych.

Zwolnienie będzie przysługiwało w jednym dowolnie wybranym miesiącu w roku.

Źródło – projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12381123/13032653/13032654/dokument654881.pdf

Wsparcie ze strony Accace

Zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których nasi eksperci na bieżąco dzielą się wiedzą i informacjami dotyczącymi prac legislacyjnych, a także planowanych rozwiązań. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wakacji składkowych, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Accace.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram