Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym | News Flash

12 września 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony jej przez Ministra Sprawiedliwości.

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze postanowienia zawarte w projekcie, które są warte odnotowania.

Przede wszystkim, projekt ten dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Ma to na celu ułatwić rejestrację oraz składanie dokumentów do KRS, usprawnić i uprościć proces rejestracji spółki z o.o., a także zwiększyć dostępność danych, które możemy znaleźć w KRS uzyskując do niego dostęp za pośrednictwem unijnego portalu e-sprawiedliwość (e-justice) i wspomóc wymianę danych pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich UE.

Rejestracja i składanie dokumentów do KRS będzie ułatwione ze względu na planowane zamieszczenie wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek czy oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej. Co ciekawe, wspomniane wzorce i informacje będą zamieszczone zarówno w języku polskim jak i w co najmniej jednym języku obcym, który będzie zrozumiały dla jak największej liczby odbiorców. Takie rozwiązanie ma wpłynąć pozytywnie na aktywność gospodarczą zagranicznych inwestorów i kontrahentów na polskim rynku.

Ułatwienie w zakresie rejestracji online spółki z o.o. ma polegać na umożliwieniu dokonywania rozliczenia wpłat na udziały w kapitale spółki przy użyciu usług płatniczych online.

Ponadto, impuls dla rozwoju biznesu w Polsce ma stanowić zwiększenie użytkownikom obcojęzycznym dostępu do danych zawartych w KRS, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (portal e-sprawiedliwość).

Wydaje się, że równie ważną zmianą jest rozszerzenie wymiany danych dokonywanej pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich. W ten sposób przedsiębiorca zagraniczny, który w państwie swojej rejestracji dokona zmiany podstawowych danych dotyczących podmiotu nie będzie już musiał składać wniosku do KRS o aktualizację danych oddziału. Dane, które dotyczą przedsiębiorcy zagranicznego zostaną przekazane do KRS bezpośrednio przez rejestr handlowy państwa rejestracji przedsiębiorcy zagranicznego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram