Wróć do Newsroom
Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zasady dotyczące Split payment | News Flash

24 stycznia 2020

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał istotną z punktu widzenia rozliczeń VAT interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ). Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z tej interpretacji:

  1. Nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy oraz sprzedaży towarów spoza tego załącznika;
  2. Kluczowe znaczenie dla dokonania zapłaty należności z zastosowaniem obowiązkowego split payment ma wartość brutto na fakturze, a nie wartość tego zamówienia. Określony w ustawie limit 15 tysięcy zł dotyczy kwoty brutto wykazanej na fakturze;
  3. Nie ma obowiązku umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności“ na żadnej z faktur w następujących przypadkach:
    1. Jeżeli wartość zamówienia wynosi 30.000 zł, a sprzedawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5.000 zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 25.000 zł.
    2. Jeżeli wartość zamówienia wynosi 40.000 zł, a sprzedawca realizuje go w dwóch różnych terminach i wystawia trzy faktury: jedną w pierwszym dniu obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5.000 zł, pozostałe dwie w kolejnym dniu: pierwszą fakturę obejmującą towary z załącznika nr 15 w kwocie 12.000 zł, drugą fakturę na pozostały asortyment w wartości 23.000 zł.
  4. Natomiast jeżeli wartość zamówienia wynosi 35.000 zł, a sprzedawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 16.000 zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 19.000 zł, sprzedawca obowiązany jest umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” tylko na fakturze obejmującej towary z załącznika nr 15.

Wydana interpretacja to dobra informacja dla podatników, bowiem z uwagi na „ostrożnościowe“ podejście podatnicy rozważali różne, nie zawsze najkorzystniejsze warianty w zakresie, o którym mowa w przedmiotowej interpretacji.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram