Wróć do Newsroom
Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Wiążąca Informacja Stawkowa – Objaśnienia podatkowe Slim VAT | News Flash

17 maja 2021

W drugim artykule z cyklu poświęconego objaśnieniom podatkowym Slim VAT zwracamy uwagę na fragment doprecyzowujący instytucję Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jednakże już od 1 stycznia 2021 r. muszą też przyzwyczaić się do jednej, ważnej nomen omen zmiany – ważności wydanych WIS.

WIS ma wskazywać podatnikowi właściwą dla danego towaru albo usługi albo świadczenia złożonego stawkę podatku VAT w powiązaniu z właściwą klasyfikacją według stosownej klasyfikacji. W tym znaczeniu WIS jest instrumentem łączącym w pewnym zakresie cechy opinii klasyfikacyjnych (wydawanych dotychczas przez GUS) z interpretacjami indywidualnymi.

ISTOTA WIĄŻĄCYCH INFORMACJI SKARBOWYCH

Regulacje dotyczące WIS, weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Początkowo podatnicy mogli występować z wnioskiem o wydanie WIS wyłącznie w odniesieniu do:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

Okres przejściowy zakończył się wraz z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT – z dniem 1 lipca 2020 r. Od tego dnia rozstrzygnięcia w zakresie WIS chronią podatników w zakresie właściwego zidentyfikowania stawki VAT na dany towar lub usługę, już dla wszystkich kategorii towarów i usług wymienionych w nowej matrycy stawek VAT.

Informacja wskazuje sposób zakwalifikowania towaru albo usługi według stosownej klasyfikacji używanej na potrzeby podatku VAT oraz określa właściwą stawkę podatku dla towaru lub usługi. Organy podatkowe są związane wydanym rozstrzygnięciem wobec podatnika, który je otrzymał.

W przeciwieństwie do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, wniosek o WIS może zawierać własną propozycję klasyfikacji towaru albo usługi. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wystarczy, że wnioskodawca szczegółowo opisze przedmiot wniosku (towar, usługę albo świadczenie złożone). Wnioskodawca ma jednak obowiązek wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, zaś organ wydający WIS, po analizie zebranego materiału zaklasyfikuje przedmiot wniosku według odpowiedniej klasyfikacji i określi właściwą stawkę podatku.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WIĄŻĄCYCH INFORMACJI SKARBOWYCH

Co do zasady, celem wprowadzenia WIS było zapewnienie ochrony dla podatników, w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, aby zagwarantować im pewność i stałość warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiążąca informacja Stawkowa wydana dla określonego towaru lub usługi dotyczy również innych niż wnioskodawca podmiotów. Ochrona jest analogiczna jak w przypadku interpretacji indywidualnych. Podmiot korzystający z rozstrzygnięcia wydanego dla innego podatnika, musi wykazać, że towar lub usługa, dla której stosuje WIS, są tożsame lub na tyle podobne, że ocena organu co do klasyfikacji i stawki powinna być taka sama.

NOWOŚĆ – TERMIN WAŻNOŚCI WIS

Obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. przepisy w zakresie WIS nie określały terminu jej ważności – wydane były bezterminowe, choć jednocześnie mogły:

  • wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT, lub
  • zostać uchylone bądź zmienione w określonych przypadkach, np. w związku ze zmianami przepisów dotyczących Nomenklatury scalonej (CN) lub ich interpretacji, czy też w sytuacji stwierdzenia ich nieprawidłowości.

Od 2021 roku, WIS będą ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. WIS wygasa jednak z mocy prawa, podobnie jak to było dotychczas, jeśli w okresie ważności decyzji, nastąpi zmiana przepisów, w wyniku której WIS stanie się niezgodna z tymi przepisami (np. zmiana stawki dla danego towaru/usługi).

Ministerstwo wyjaśniło, że wszystkie WIS wydane do 31 grudnia 2020 r., przy założeniu, że nie wygasną z mocy prawa na skutek zmian przepisów, pozostają ważne.

Objaśnienia podatkowe Slim VAT

Chcesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy pakietu Slim VAT? Nie przeocz innych artykułów z cyklu Objaśnienia Podatkowe Slim VAT

Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram