Wróć do Newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ochrona sygnalistów w praktyce | Webinar

17 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru, który został poświęcony praktycznym aspektom wdrożenia Ustawy o sygnalistach (tzw. whistleblowers), zgodnie z unijną dyrektywą nr 2019/1937. To nowe prawo wymaga od przedsiębiorstw stworzenia i wdrożenia procedury zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników.

Podczas wydarzenia, Agnieszka Samborska, radca prawny i partner w kancelarii prawnej Accace Legal, przedstawiła kluczowe informacje oraz praktyczne wskazówki, które pomogą skutecznie przygotować się na nadchodzące zmiany prawne.

Tematyka Webinaru

  • Kto może być sygnalistą? Wyjaśniamy kto może zgłaszać naruszenia prawa oraz omawiamy prawa i zobowiązania związane z rolą sygnalisty.
  • Jakie są rodzaje zgłaszanych naruszeń prawa? Analizujemy różne typy nieprawidłowości, które mogą być zgłaszane.
  • Jak wdrożyć procedury? Powołanie komisji i omówienie jej zadań.
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur zgłoszeń: kto musi przygotować się na zmiany i jakie są ich obowiązki?
  • Jakie będą konsekwencje nieprawdziwych zgłoszeń?
  • Jak skutecznie zorganizować wewnętrzne kanały informacyjne dotyczące nieprawidłowości?

Podsumowanie

Webinar dostarczył uczestnikom cennych informacji i praktycznych wskazówek na temat wdrożenia Ustawy o sygnalistach. Dzięki temu nagraniu przedsiębiorcy będą mogli lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany prawne i zapewnić zgodność z nowymi przepisami.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania i zapoznania się z prezentacją z wydarzenia.

Pobierz prezentację w formie PDF

Poznaj odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników Webinaru

Nie muszą, chyba że są podmiotami objętymi szczególnym rygorem ustaw, np. instytucje pełniące obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub instytucje kredytowe. Natomiast istnieje możliwość dobrowolnego wprowadzenia wewnętrznej procedury w firmie zapewniającej ochronę sygnalistom w firmach zatrudniających mniej niż 50 osób.

Na ten moment nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Mobbing wchodzi w zakres prawa pracy. Senat wykreślił prawo pracy z zakresu katalogu możliwych zgłoszeń naruszeń prawa, jeżeli Sejm odrzuci poprawkę Senatu, mobbing nie będzie mógł być zgłaszany w trybie tej ustawy. Nie oznacza to, że mobbing będzie dopuszczalny, a to, że pracownik będzie miał inne środki ochrony przed mobbingiem. Odpowiedź na to pytanie poznamy wtedy, kiedy ustawa przyjmie ostateczny kształt – czyli wtedy, kiedy Sejm zaakceptuje lub odrzuci poprawkę Senatu. *

Natomiast niezależnie od ustawy pracodawca może umożliwić sygnalistom zgłaszanie mobbingu, wpisując odpowiednie zapisy w stworzonych indywidualnie wewnętrznych regulaminach.

* Stan aktualny: 14 czerwca br. Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają że naruszenia prawa pracy, w tym mobbing, nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

Czy istnieją wytyczne dotyczące sposobu informowania pracowników o regulaminie zgłoszeń?

Mamy dużą dowolność w metodach informowania pracowników, współpracowników, kandydatów do pracy o regulaminie zgłaszania naruszeń. Na pewno musi być to miejsce łatwo dostępne, z przejrzystymi i zrozumiałymi dla wszystkich informacjami.

Artykuł oraz zaprezentowane materiały mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Mailchimp - subscribe form - page
downloadcrosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram