Wróć do Newsroom
Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Należyta staranność, a karuzela VAT – pierwsze sygnały zmiany podejścia? | News Flash

15 marca 2022
Należyta staranność, a karuzela VAT

Przepis dotyczący braku prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych w ramach oszustwa karuzelowego jest dosyć jasny i stanowi, że podatek naliczony z faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane nie może być odliczony. W praktyce podatnicy borykają się z trudnościami udowodnienia, że nie wiedzieli o uczestnictwie w oszustwie podatkowym. Organy podatkowe często zarzucają podatnikom niedochowanie należytej staranności, co oznacza brak prawa do odliczenia VAT z przedmiotowych faktur.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 grudnia 2021 r. (sygn. akt. I FSK 2053/19) wskazał, że przy ocenie czy dany podmiot świadomie uczestniczył w oszustwie podatkowym, należy wziąć pod uwagę czy bezpośredni kontrahenci podatnika świadomie brali udział w oszustwie podatkowym. Trudno bowiem się zgodzić się z twierdzeniem, że jeżeli mój bezpośredni kontrahent działał w dobrej wierze, to ja świadomie działam w złej wierze. NSA wskazał, że ustalenie czy kontrahent działał w dobrej czy złej wierze jest kluczowe dla rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej podatnika. Jeżeli okaże się, że kontrahent działał w dobrej wierze, wtedy zdecydowanie wzrasta prawdopodobieństwo, że i podatnik działał w dobrej wierze. W takim przypadku, podatnik mógłby skorzystać z prawa do odliczenia VAT z kwestionowanych faktur.

Jest to wyrok istotny dla podatników, którzy prowadzą z organami podatkowymi lub przed sądami spory dotyczące dochowania (bądź nie) należytej staranności w stosunku do transakcji dokonanych w ramach karuzeli VAT. Dzięki temu wzrosną szanse, że podatnicy, którzy całkowicie nieświadomie zostaną wciągnięci w nieuczciwy proceder nie poniosą negatywnych konsekwencji.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram