Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmiany w Podatku PCC | News Flash

15 czerwca 2023

Zmiany w podatku PCC przed nami. W dniu 26 maja 2023 r. Sejm przyjął poprawki w rządowym projekcie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw. Nowelizacją została objęta m.in. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na obecnym etapie projekt znajduje się w Senacie. Uchwalone zmiany wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.

Pierwsze mieszkanie bez 2% podatku

Z uchwalonych zmian wynika, że czynność sprzedaży nieruchomości, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na rynku wtórym, nie będzie dłużej opodatkowana podatkiem PCC. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów opodatkowuje się taki zakup stawką 2% od wartości rynkowej, i to kupujący zobowiązany jest do uiszczenia tego podatku.

Ustawodawca przewiduje dwa warunki:

  • Kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne
  • Kupującemu w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z ww. praw ani udział w tych prawach – chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został on nabyty w drodze dziedziczenia.

Ile zostanie w kieszeniach podatników? Dotychczas obciążenie dla podatnika przy zakupie:

  • mieszkania za 500 tys. zł wynosiło 10 tys. zł
  • mieszkania za 750 tys. zł wynosiło 15 tys. zł
  • mieszkania za 1 milion zł wynosiło 20 tys. zł

Wyższa stawka podatku PCC przy zakupie 6. i kolejnego mieszkania

Nowelizacja przepisów wprowadza nową stawkę podatku PCC, w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich – w takiej sytuacji stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego kolejnego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu będzie wynosić 6%.

Należy zaznaczyć, że nabywanie nieruchomości przez kilku współwłaścicieli nie pozwoli uniknąć 6% stawki podatku, ponieważ ustawodawca przewidział, że nawet jeśli nabycie następuje na współwłasność przez kilku kupujących, to choćby jeden z nich zobowiązany był do uiszczenia podatku w stawce 6% to stosuje się tę stawkę dla transakcji w stosunku do pozostałych.

Szóste mieszkanie z VAT-em i z PCC

Aktualny stan prawny przewiduje, że kupujący nieruchomość płaci PCC bądź VAT w zależności z jakim podmiotem zawiera transakcje (osoba fizyczna czy firma). Omawiana poprawka zmienia ten stan rzeczy i ustala opodatkowanie zarówno VAT-em jak i PCC przy zakupie szóstego i kolejnego mieszkania, co prowadzi do obciążenia takiej transakcji dwoma podatkami.

Podsumowanie

Planowane zmiany mogą mieć pozytywny wpływ dla osób fizycznych kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Natomiast rządowy cel zapobiegania „negatywnym zjawiskom ograniczającym dostępność mieszkań dla osób kupujących” może okazać się nieskutecznym, ponieważ ograniczy hurtowe zakupy mieszkań tylko w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej.

Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 kwietnia 2023 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3146 https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/DFA1C9C135C194BDC12589BB0033F7A7/%24File/3227-A.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000860959/U/D20000959Lj.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/od-uzytkowania-do-wlasnosci–nowe-przepisy-dla-przedsiebiorcow-oraz-rewolucja-w-pcc-przyjete-przez-sejm

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram