Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale

13 grudnia 2013

Czy Kierownik Oddziału potrzebuje pełnomocnictwa?

Na tle obowiązujących przepisów jednym z problemów interpretacyjnych jest ustalenie prawidłowej reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego działającego poprzez oddział w Polsce. Problem ten związany jest nieodłącznie z konstrukcją prawną tej formy działalności. W skrócie, oddział to samodzielna i wyodrębniona organizacyjnie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział nie jest jednak odrębnym podmiotem a działalność w Polsce prowadzi w istocie przedsiębiorca zagraniczny.

W związku z tym, przedsiębiorca zagraniczny może być reprezentowany przez swój organ reprezentacji zgodnie z określonymi regułami reprezentacji. Przedsiębiorca zagraniczny może również ustanowić prokurę. Dodatkowo obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kolejny typ reprezentanta. Nakazuje ona ustanowienie osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale, jest to tzw. Kierownik Oddziału.

Kwestia umocowania reprezentanta budzi liczne kontrowersje. Na gruncie niektórych stanowisk interpretacyjnych reprezentant w oddziale posiada status pełnomocnika. W takim przypadku zakres umocowania powinien zostać określony w dokumencie pełnomocnictwa. W doktrynie istnieje też inny pogląd, zgodnie z którym jest to swoisty rodzaj umocowania, właściwy jedynie dla tej formy prawnej. Źródłem tego umocowania byłaby w tym przypadku ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a zakres reprezentacji obejmowałby wszystkie sprawy związane z prowadzeniem oddziału. Zgodnie z tym poglądem, jeżeli przedsiębiorca chciałby ograniczyć uprawnienia takiej osoby, powinien to uczynić w sposób wyraźny. Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak możliwości ujawnienia tych ograniczeń w KRS.

W praktyce spotyka się różne podejście do tych kwestii. Niektóre podmioty, zwłaszcza urzędy skarbowe, żądają dokumentu pełnomocnictwa w celu określenia zakresu umocowania reprezentanta.
Niejasności te zdecydowanie szkodzą pewności obrotu. W celu prawidłowego określenia zakresu umocowania reprezentanta niezbędna wydaje się interwencja ustawodawcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram