Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

KSeF w interpretacjach indywidualnych | News Flash

22 stycznia 2024

Informacje o odroczeniu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku wystawiania e-faktur (faktur ustrukturyzowanych) poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) ucieszyła z pewnością wielu podatników.

Ten „dodatkowy” czas warto jednak wykorzystać na odpowiednie przygotowanie. Jednym z dobrych sposobów może być weryfikacja wydanych interpretacji organów podatkowych dotyczących przepisów o KSeF.  Zawarte w nich stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości podatników mierzących się z wyzwaniem wdrożenia KSeF w prowadzonym biznesie.

W poniższym artykule przyjrzeliśmy się wydanym w ostatnim czasie interpretacjom podatkowym dotyczącym tej kwestii. Należy podkreślić, że opisywane interpretacje indywidualne zostały wydane, gdy planowaną datą wejścia w życie przepisów o obowiązkowym KSeF był 1 lipca 2024 roku.

Spółka nie posiada/nie będzie posiadać w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.432.2023.2.SST) potwierdził, że podatnik nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie będzie miał od 1 lipca 2024 r. obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jednocześnie taki podatnik będzie miał możliwość wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Opis interpretacji

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła niemiecka spółka będąca niemieckim podatnikiem VAT, zarejestrowanym również na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka jest również zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

Spółka przedstawiła swój model biznesowy i zapytała organ podatkowy, czy posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT, a w konsekwencji czy Spółka od 1 lipca 2024 r. będzie zobowiązana do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur.

Z punktu widzenia przepisów dotyczących KSeF kluczowe znaczenie ma odpowiedź na drugie pytanie, dlatego też jemu się przyjrzyjmy.

Dyrektor KIS potwierdził, że od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Jednocześnie przewiduje się wyłączenie z przedmiotowego obowiązku podmiotów nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem, skoro Wnioskodawca nie posiada/nie będzie posiadał stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to nie będzie miał od 1 lipca 2024 r. obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, w związku z czym będzie miał możliwość wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Źródło: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/573402

Takie samo stanowisko dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.407.2023.2.RS).

Dodatkowo organ potwierdził w tej interpretacji, że podatnik nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie będzie zobowiązany do odbioru faktur od polskich kontrahentów przy użyciu KSeF. Taki podatnik powinien uzgodnić z danym kontrahentem inny sposób odbioru ustrukturyzowanej faktury.

Źródło: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/573652

Obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w związku z przemieszczeniem własnych towarów

W interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.484.2023.2.GK) Dyrektor KIS stwierdził, że podatnik przemieszczając własne towary z Polski do innego kraju UE zobowiązany jest udokumentować tę transakcję poprzez wystawienie faktury, a co za tym idzie od 1 lipca 2024 roku będzie miał obowiązek wystawiać fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu KSeF.

Wskazanie obowiązku udokumentowania fakturą przemieszczenia towarów własnych z Polski do innego kraju UE jest w tej interpretacji kluczowe. Niestety podejście organów i sądów w tej kwestii jest niejednolite i należy obserwować jakie stanowisko będą zajmować organy podatkowe w przyszłości.

Opis interpretacji

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła niemiecka spółka zarejestrowana jako podatnik VAT w Niemczech. Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Spółka przemieszcza własne towary z Niemiec do Polski, gdzie wykonywane są na nich usługi. Następnie towary te są powrotnie przemieszczane do Niemiec. Zdaniem spółki w tej sytuacji nie ma ona obowiązku dokumentowania przemieszczenie towarów własnych w Polski do Niemiec fakturą, ponieważ dostawa nie jest dokonywana na rzecz innego podatnika VAT. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca stanowią jeden podmiot, który jedynie dla celów tej dostawy posługuje się różnymi numerami identyfikacyjnymi VAT.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy, który stwierdził, że podatnik przemieszczający własne towary z Polski do innego kraju UE, ma obowiązek wystawić fakturę, ponieważ dokonuje dostawy towaru na rzecz innego podatnika tzn. podatnika podatku od wartości dodanej. Zdaniem organu Wnioskodawca występuje w podwójnej roli, jest również nabywcą towaru przemieszczanego na terytorium Niemiec, w którym jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca posiadający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lipca 2024 r. zobowiązany będzie dokumentować przemieszczenie towarów własnych z Polski do innego kraju UE fakturą ustrukturyzowaną wystawioną w KSeF.

Źródło: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/574051

Obowiązek wystawiania faktur w imieniu i na rzecz dostawcy, który nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 03 stycznia 2024 roku (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.490.2023.1.JK) określił, że jeżeli sprzedawca nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ale jest zarejestrowany do VAT w Polsce i transakcja będzie podlegała samofakturowaniu, to faktura wystawiana przez polskiego nabywcę w imieniu zagranicznego sprzedawcy, będzie podlegała wystawieniu w KSeF.

Opis interpretacji

Wnioskodawca (polska spółka) w procesach współpracy z dostawcami szeroko wykorzystuje system tzw. samofakturowania. W systemie samofakturowania spółka wystawia faktury w imieniu i na rzecz dostawców nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności w Polsce, którzy:

  • dostarczają usługi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT
  • realizują dostawy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 VAT
  • realizują dostawy krajowe – przy czym dostawca jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce.

Spółka zapytała, czy od 1 lipca 2024 r. wystawiając faktury w ramach samofakturowania na rzecz dostawcy, który nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności, ale jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT (przypadek c) będzie zobowiązana do wystawiania e-faktur za pomocą KSeF.

Organ wyjaśnił, że zasadniczo jeśli dostawca nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

Natomiast, w odniesieniu do transakcji realizowanych przez dostawcę, który nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla których stosowane jest samofakturowanie, faktura wystawiana przez nabywcę w imieniu dostawcy, powinna być wystawiona według przepisów obowiązujących w kraju, w którym przypada miejsce dostawy. Tym samym, w sytuacji samofakturowania przez polskiego nabywcę w imieniu zagranicznego dostawcy lub usługodawcy, który nie ma w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, polski nabywca powinien wystawić taką fakturę w KSeF.

Zatem, jeżeli dostawca nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i transakcja będzie podlegała samofakturowaniu, tj. Wnioskodawca (nabywca z Polski) będzie wystawiał w imieniu kontrahenta zagranicznego fakturę sprzedaży to, faktura taka ­– pomimo, iż jest fakturą podmiotu zagranicznego, a Wnioskodawca (polski podatnik), jedynie formalnie/technicznie odpowiada za jej wystawienie – będzie podlegała wystawieniu w KSeF.

Oznacza to, że wystawiając faktury w ramach samofakturowania na rzecz dostawcy, który nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzania działalności, ale jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, Wnioskodawca będzie miała obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

Źródło: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/575180

Wsparcie ze strony Accace

Z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegółowe informacje dotyczące KSeF oraz wystawiania i odbierania e-faktur. Pomożemy również w przygotowaniu do nadchodzących zmian. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram