Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak mam określić miejsce wykonywania działalności we wniosku o wpis do CEiDG, jeśli wykonuję pracę o charakterze mobilnym?

16 czerwca 2016

Chciałabym rozpocząć działalność gospodarczą. Miałaby to być sprzedaż kosmetyków świadczona mobilnie, z dojazdem do klienta. Jak w takim przypadku mam określić miejsce wykonywania działalności we wniosku o wpis do CEiDG? Czy należy wpisać adres każdego z klientów, do którego będę dojeżdżać?

“Określenie miejsca wykonywania działalności gospodarczej podlega wpisowi do CEiDG na etapie składania wniosku o rejestrację działalności. Jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej wskazuje się zazwyczaj adres biura przedsiębiorstwa, jednak może to być także inne miejsce, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana. Należy podkreślić, że w przypadku świadczenia usług mobilnych, nie będą to adresy klientów, pomimo że to w tych właśnie miejscach działalność będzie wykonywana. W takiej sytuacji, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej można wskazać na przykład adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na zmianę przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584). Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Chodzi tu o:

  • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
  • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile zostały wpisane do rejestru,
  • adres do doręczeń.

Tytułem prawnym, o którym mowa powyżej może być na przykład umowa sprzedaży nieruchomości bądź umowa najmu lokalu.

Tytuł prawny do nieruchomości nie stanowi załącznika do wniosku o wpis do CEiDG, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi okazywać go rejestrując się w CEiDG. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca obowiązany jest podsiadać taki dokument. Minister właściwy do spraw gospodarki może wezwać przedsiębiorcę do okazania go w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, na mocy decyzji administracyjnej zostanie wykreślony z CEiDG.”

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram