Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kalkulator IP Box 2024

5 lutego 2024
Artykuł dostępny także w języku
angielskim

IP Box (Innovation Box lub Patent Box) to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej, podlegających ochronie prawnej. Ulga ta pozwala na stosowanie 5% stawki podatku dochodowego. Ma zastosowanie zarówno do podatników CIT, jak i podatników PIT (z wyjątkiem ryczałtowców).

Stosowanie tak preferencyjnej stawki podatki wymaga jednak spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków. W celu określenia czy podatnik może korzystać z IP BOX, należy spełnić 3 poniższe warunki:

1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Ulga IP BOX jest przewidziana dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Podatnik chcący skorzystać z IP BOX musi w pierwszej kolejności zweryfikować, czy prowadzi działalność badawczo-rozwojową, która skutkuje wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

2. Identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Kolejnym krokiem jest weryfikacja, czy posiadane prawa własności intelektualnej zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
 • autorskie prawo do programu komputerowego
  – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska).

Dodatkowo jedno z powyższych praw własności intelektualnej musi być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika.

3. Uzyskanie dochodu z praw własności intelektualnej

Ulgą IP Box objęte są dochody uzyskane:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Uzyskanie jednego z powyższych dochodów i spełnienie wcześniejszych warunków uprawnia do stosowania IP BOX.

Obliczenie jaka część dochodu osiągniętego przez podatnika podlega pod IP BOX jest niełatwym zadaniem. Należy w tym celu obliczyć dochód z praw własności intelektualnej oraz wskaźnik nexus dla każdego z praw własności intelektualnej.

Poniższy kalkulator został stworzony w celu ułatwienie kalkulacji podatku z zastosowaniem IP BOX oraz wskazania, jaka oszczędność podatkowa się z tym wiąże.

Zastrzeżenia

Nasz kalkulator został przygotowany wyłącznie w celach symulacyjnych i może nie uwzględniać wszystkich czynników determinujących ostateczny wynik, zgodnie z polskimi przepisami.

Accace Polska nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich rozliczeń. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działań, rekomendujemy konsultację z naszymi ekspertami.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram