Wróć do Newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

MDR – Przywrócenie terminów na raportowanie schematów krajowych | News Flash

9 lipca 2023

16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został zniesiony z dniem 1 lipca 2023 r. Powyższe wpływa na odwieszenie terminów raportowania części schematów podatkowych (MDR). Nastąpi to 30 dnia od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Przepisy MDR w Polsce

Dla przypomnienia, polskie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Obowiązek informacyjny w zakresie MDR w Polsce powstaje w stosunku do schematów:

  1. Transgranicznych,
  2. Innych niż transgraniczne – tzw. Krajowych.

W kontekście wspomnianego rozporządzenia szczegółowej analizie powinny zostać poddane te drugie – schematy krajowe. Podlegają one raportowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą tzw. kwalifikowanego korzystającego. Kryterium kwalifikowanego korzystającego jest spełnione, gdy przychody/koszty/aktywa podmiotu przekraczają równowartość 10 mln EUR lub wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln EUR.

Oznacza to, że obowiązek informacyjny nie powstaje, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne. Zatem, większość małych firm, jak również osoby fizyczne mogą uniknąć obowiązków raportowania.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a raportowanie schematów podatkowych

Bieg terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych jest zawieszony do 30-go dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, na mocy jednej z tzw. Tarcz Antykryzysowych. Stan zagrożenia został już odwołany w dniu 1 lipca 2023 r. na podstawie opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Zdrowia. Właśnie to rozporządzenie ma niebagatelne znaczenie dla obowiązków sprawozdawczych w kontekście schematów krajowych. Na jego mocy, w sierpniu 2023 roku wypadnie termin na zaraportowanie niezgłoszonych schematów za minione 3 lata – tyle bowiem trwał okres zawieszenia spowodowany pandemią.

Dlatego tak ważna jest szybka i skuteczna reakcja podatników oraz właściwe zidentyfikowanie i wypełnienie obowiązków MDR za okres pandemii.

Sankcje

Wszystkie podmioty, które mogą potencjalnie podlegać obowiązkowi składania informacji MDR w Polsce, powinny dokonać przeglądu swoich transakcji/uzgodnień za okres co najmniej 3 ostatnich lat.

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania MDR albo niedotrzymanie ustawowych terminów może skutkować wysokimi karami finansowymi, wynoszącymi od lipca 2023 r. nawet 34 560 000 PLN.

Źródła:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000111801.pdf

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 614)

Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram