Wróć do Newsroom
Newsroom
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Samochód osobowy w firmie – objaśnienia Ministerstwa Finansów opublikowane | News Flash

15 kwietnia 2020

Czy składki na ubezpieczenie samochodu osobowego wchodzą do limitu kosztów eksploatacji? Odliczenie VAT, wydatki na zakup auta, aneksowanie umów zawartych przed nowelizacją. Przy rozwiązywaniu zagadkowych przepisów dotyczących leasingu podatnicy doczekali się kolejnej mini-instancji – mogą od tej pory powoływać się na objaśnienia Ministerstwa Finansów.

14 kwietnia opublikowane zostały objaśnienia podatkowe pt. „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku”. Już w tytule ministerstwo nie kryje się ze spóźnieniem, a mimo to – z uwagi na pandemię koronawirusa – publikacja zaskoczyła. Czy jej treść zaskoczyła pozytywnie, czy rozczarowała?

Co się zmieniło w 2019 r.

Dla przypomnienia : objaśnienia dotyczą stosowania przepisów o rozliczaniu kosztów użytkowania samochodów osobowych, które mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. przeszły bardzo ważne modyfikacje, w różnym stopniu wpływające na dochód do opodatkowania przez podatników w Polsce.

Mocą ustawy nowelizującej, z dniem 1 stycznia 2019 r. m.in.:

 • podwyższono do 150 000 zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym – do kwoty 225 000 zł,
 • podwyższono do 150 000 zł kwotę odnoszącą się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
 • określono do 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych do 225 000 zł) kwoty limitu opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • określono zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych do tzw. „użytku mieszanego” – ograniczające koszty uzyskania przychodu do 75% wysokości wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej,
 • określono zasady związane ze sprzedażą samochodu osobowego, w tym dotyczące ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu ujętego jako środek trwały.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów – 10 najważniejszych tematów

Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia poruszane w wyjaśnieniach:

1. Koszt eksploatacji w opłatach leasingowych

W sytuacji, w której opłaty leasingowe wynikające z umowy sprzed 1 stycznia 2019 r. zawierają w sobie koszty eksploatacji samochodu osobowego, nowe przepisy odnoszące się do tzw. użytku mieszanego (75%) znajdują zastosowanie do takich opłat.

A zatem opłata leasingowa w części, w jakiej odnosi się do kosztów eksploatacji samochodu osobowego, będzie objęta limitem 75%. Oznacza to, że koszty opłat serwisowych wynikających z umowy leasingu sprzed 1 stycznia 2019 r. podlegają ograniczeniom związanym z używaniem samochodu osobowego do celów mieszanych (25% poniesionych wydatków jest wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów).

2. Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży

Kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu osobowego jest różnica między wydatkiem na jego nabycie – nie wyższym jednak niż kwota odpowiedniego limitu, tj. 150 000 zł albo 225 000 zł dla samochodu elektrycznego – a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych uprzednio przez podatnika do kosztów podatkowych.

3. Wyłączenie

Limitowanie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadku, gdy samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Jednocześnie, limitowanie to nie dotyczy samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

4. Ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenia OC i NNW nie podlegają ustawowemu ograniczeniu, w myśl którego kosztów podatkowych nie stanowią składki na ubezpieczenie samochodu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Limit ten (150 000 zł) nie jest różnicowany z uwagi na rodzaj napędu samochodu osobowego i odnosi się również do samochodów elektrycznych.

5. Kalkulacja limitu

Limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu (najmu, dzierżawy) ustalany jest proporcją wartości samochodu i kwoty 150 000 zł (225 000 zł przy samochodzie elektrycznym). Tak ustaloną proporcję stosuje się do opłaty uwzględniającej kwotę netto oraz nieodliczony podatek VAT z tego tytułu. Składki na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia samochodu podlegają ograniczeniu na podstawie limitowania opisanego powyżej.

6. Wartość samochodu

Wyjaśnienie pojęcia „wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy“ (limitowanie, o którym mowa powyżej): wartość netto wynikająca z umowy powiększona o VAT, który nie stanowi dla korzystającego podatku naliczonego oraz VAT naliczony w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku. Wartość samochodu wynikająca z umowy musi odpowiadać faktycznej (aktualnej) wartości rynkowej takiego samochodu na dzień jej zawarcia.

W przypadku najmu krótkoterminowego będzie to wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia.

7. Cykl mieszany

Limit 75% (cykl mieszany) dotyczy zarówno samochodów osobowych wpisanych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, jak również używanych przez podatnika np. na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy.

8. Przykłady wydatków

Lista przykładowych wydatków objętych limitowaniem (75%) w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego do celów mieszanych:

 • nabycie paliw silnikowych,
 • serwis samochodu,
 • wymiana opon,
 • myjnia,
 • naprawy i części zamienne,
 • wymiana płynu hamulcowego oraz płynu do spryskiwaczy,
 • opłaty za przejazd autostradą,
 • badania diagnostyczne,
 • abonament radiowy wyłącznie za radio wykorzystywane w samochodzie,
 • czynsz najmu/dzierżawy garażu/miejsca postojowego/parkingu,
 • remont powypadkowy samochodu.

9. Koszty ulepszenia

Wydatki na ulepszenie środków trwałych (np. zakup dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego) nie podlegają limitowaniu 75%, o którym mowa w pkt 8. Wydatki takie mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie. Kwota wydatków na ulepszenie samochodu, np. za montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, może być w całości, bezpośrednio uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

10. Pojazdy prywatne

Podatnik, który dla potrzeb działalności gospodarczej wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% poniesionych wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Limit ten dotyczy również samochodów elektrycznych.

Newsroom
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page

Wszystkie potrzeby Twojej firmy rozwiązane w jednym miejscu!

Usiądź wygodnie i pozwól zespołowi ekspertów zająć się trudnymi sprawami Twojej firmy. Uzyskaj pełne potrzebne wsparcie w Polsce w jednym miejscu.
Opowiedz nam o swoich potrzebach – chętnie pomożemy
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram