Usługi outsourcingu i doradztwa na Węgrzech

Księgowość i sprawozdawczość | Outsourcing kadr i płac | Usługi administracji HR | Doradztwo podatkowe, transakcyjne, korporacyjne i prawne | Usługi w zakresie cen transferowych

Accace jest zaufanym partnerem zapewniającym kompleksowe wsparcie w zakresie outsourcingu i doradztwa nie tylko w Polsce, ale także w ponad 50 krajach na całym świecie. Nasze usługi księgowe, kadrowo-płacowe, podatkowe, prawne i korporacyjne na Węgrzech zapewniają pełną zgodność z lokalnymi przepisami dzięki naszym węgierskim ekspertom. Skorzystaj z usług Accace, proaktywnego partnera w zakresie doradztwa i outsourcingu, który jest o krok przed Twoimi potrzebami.

Wymienione poniżej usługi są świadczone w języku węgierskim lub angielskim.

Usługi księgowe i sprawozdawcze na Węgrzech

 

Ustawowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość | Lokalizacja systemu ERP (Dostosowanie do lokalnych przepisów) | System usprawniający zarządzanie zobowiązaniami | Technologia OCR | System zarządzania przepływem pracy | Portal Księgowość Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Doradztwo | Profesjonalne szkolenia

 

 

Outsourcing kadr i płac na Węgrzech

Przetwarzanie listy płac | Integracja systemów kadrowo-płacowych | Administracja HR | HR business partnering | Samoobsługowe portale dla pracowników i menedżerów | Portal Ewidencja Czasu Pracy Online | Podróże służbowe | Podatki pracownicze | Ekspaci | Prawo pracy | Pomiar żywotności firmy i środowiska społecznego | Administracja świadczeniami | Zautomatyzowane pracownicze programy akcyjne

Usługi administracji HR na Węgrzech

Administracja HR | HR due diligence | Headhunting

Usługi doradztwa podatkowego i zgodności podatkowej na Węgrzech

Doradztwo podatkowe | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Rejestracja do celów podatkowych, deklaracje podatkowe | Podatek dochodowy od osób prawnych | Podatek dochodowy od osób fizycznych | VAT | Doradztwo podatkowe związane z rezydencją podatkową pracowników | Podatek akcyzowy, cło i inne podatki | Rozliczenia podatkowe nierezydentów | Portal Doradztwo Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Szkolenia podatkowe i finansowe

Doradztwo transakcyjne na Węgrzech

Fuzje i przejęcia | Strukturyzacja inwestycji zagranicznych | Due diligence i doradztwo w zakresie konkretnych transakcji | Usługi potransakcyjne | Usługi doradztwa prawnego na każdym etapie procesu przejęcia | Ceny transferowe

Usługi w zakresie cen transferowych na Węgrzech

Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych | Zarządzanie wymaganiami dokumentacyjnymi i analizami porównawczymi | Globalna strategia cen transferowych | Reprezentacja w kontakcie z urzędami

Doradztwo prawne na Węgrzech

Prawo spółek | Prawo handlowe i cywilne | Nieruchomości i działalność deweloperska | E-commerce | Postępowania sądowe | Zamówienia publiczne | Własność intelektualna | Niewypłacalność, restrukturyzacja i upadłość | Prawo pracy | RODO |Programy zgodności | Prawo przewozowe | Prawo farmaceutyczne | Pełnoprawna kancelaria prawna | Bankowość i finanse | Przetargi publiczne | Wsparcie przy wejściu na rynek

Usługi sekretariatu korporacyjnego na Węgrzech

Zakładanie i rejestracja spółek | Wsparcie przy wejściu na rynek | Usługi w zakresie domicylacji | Wirtualne biuro | Sprzedaż gotowych spółek | Kontrola kondycji spółki | Zmiany w statusie prawnym spółki | Likwidacja spółki | Reprezentacja w kontaktach z lokalnymi organami władzy i instytucjami | Usługi back office | Usługi reprezentacji

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram