Usługi outsourcingu i doradztwa na Ukrainie

Księgowość i sprawozdawczość | Outsourcing kadr i płac | Doradztwo podatkowe, transakcyjne, korporacyjne i prawne | Usługi w zakresie cen transferowych

Accace jest zaufanym partnerem zapewniającym kompleksowe wsparcie w zakresie outsourcingu i doradztwa nie tylko w Polsce, ale także w ponad 50 krajach na całym świecie. Nasze usługi księgowe, kadrowo-płacowe, podatkowe, prawne i korporacyjne na Ukrainie zapewniają pełną zgodność z lokalnymi przepisami dzięki naszym ukraińskim ekspertom. Skorzystaj z usług Accace, proaktywnego partnera w zakresie doradztwa i outsourcingu, który jest o krok przed Twoimi potrzebami.

Wymienione poniżej usługi są świadczone w języku ukraińskim lub angielskim.

Usługi księgowe i sprawozdawcze na Ukrainie

Ustawowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość | Lokalizacja systemu ERP | System usprawniający zarządzanie zobowiązaniami | System zarządzania przepływem pracy | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Doradztwo

Outsourcing kadr i płac na Ukrainie

Przetwarzanie listy płac | Administracja HR | Portal Ewidencja Czasu Pracy Online | Administracja świadczeniami | Podróże służbowe | Podatki pracownicze | Ekspaci | Prawo pracy | Samoobsługowe portale dla pracowników i menedżerów

Usługi doradztwa podatkowego i zgodności podatkowej na Ukrainie

Doradztwo podatkowe | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Rejestracja do celów podatkowych, deklaracje podatkowe | Podatek dochodowy od osób prawnych | VAT | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Podatek akcyzowy, cło i inne podatki | Podatek dochodowy od osób fizycznych | Rozliczenia podatkowe nierezydentów

Doradztwo transakcyjne na Ukrainie

Due diligence i doradztwo w zakresie konkretnych transakcji | Usługi potransakcyjne | Due diligence prawne i doradztwo na każdym etepie procesu przejęcia | Ceny transferowe

Usługi w zakresie cen transferowych na Ukrainie

Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych | Zarządzanie wymaganiami dokumentacyjnymi i analizami porównawczymi | Reprezentacja w kontakcie z urzędami

Doradztwo prawne, USŁUGI SEKRETARIATU KORPORACYJNEGO na Ukrainie

Prawo spółek | Prawo handlowe i cywilne | Postępowania sądowe | Niewypłacalność, restrukturyzacja i upadłość | Prawo pracy | RODO | Zakładanie i rejestracja spółek | Wsparcie przy wejściu na rynek | Usługi w zakresie domicylacji | Wirtualne biuro | Sprzedaż gotowych spółek | Zmiany w statusie prawnym spółki | Usługi reprezentacji | Likwidacja spółki | Reprezentacja w kontaktach z lokalnymi organami władzy i instytucjami | Usługi back office

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram