Usługi outsourcingu i doradztwa w Rumunii

Księgowość i sprawozdawczość | Outsourcing kadr i płac | Doradztwo podatkowe, transakcyjne, korporacyjne i prawne | Usługi w zakresie cen transferowych

Accace jest zaufanym partnerem zapewniającym kompleksowe wsparcie w zakresie outsourcingu i doradztwa nie tylko w Polsce, ale także w ponad 50 krajach na całym świecie. Nasze usługi księgowe, kadrowo-płacowe, podatkowe, prawne i korporacyjne w Rumunii zapewniają pełną zgodność z lokalnymi przepisami dzięki naszym rumuńskim ekspertom. Skorzystaj z usług Accace, proaktywnego partnera w zakresie doradztwa i outsourcingu, który jest o krok przed Twoimi potrzebami.

Wymienione poniżej usługi są świadczone w języku rumuńskim lub angielskim.

Usługi księgowe i sprawozdawcze w Rumunii

Ustawowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość | Lokalizacja systemu ERP (Dostosowanie do lokalnych przepisów) | System usprawniający zarządzanie zobowiązaniami | Technologia OCR | System zarządzania przepływem pracy | Portal Księgowość Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Doradztwo | Profesjonalne szkolenia | Raportowanie JPK | E-fakturowanie

Outsourcing kadr i płac w Rumunii

Przetwarzanie listy płac | Integracja systemów kadrowo-płacowych | Administracja HR | HR business partnering | Samoobsługowe portale dla pracowników i menedżerów | Portal Ewidencja Czasu Pracy Online | Podróże służbowe | Podatki pracownicze | Ekspaci | Prawo pracy | Pomiar żywotności firmy i środowiska społecznego | Administracja świadczeniami

Usługi doradztwa podatkowego i zgodności podatkowej w Rumunii

Doradztwo podatkowe | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Rejestracja do celów podatkowych, deklaracje podatkowe | Podatek dochodowy od osób prawnych | Podatek dochodowy od osób fizycznych | VAT | Doradztwo podatkowe związane z rezydencją podatkową pracowników | Podatek akcyzowy, cło i inne podatki | Rozliczenia podatkowe nierezydentów | Portal Doradztwo Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Szkolenia podatkowe i finansowe | Transakcje i restrukturyzacje

Doradztwo transakcyjne w Rumunii

Fuzje i przejęcia | Strukturyzacja inwestycji zagranicznych | Due diligence i doradztwo w zakresie konkretnych transakcji | Usługi potransakcyjne | Usługi doradztwa prawnego na każdym etapie procesu przejęcia | Ceny transferowe

Usługi w zakresie cen transferowych w Rumunii

Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych | Zarządzanie wymaganiami dokumentacyjnymi i analizami porównawczymi | Globalna strategia cen transferowych | Reprezentacja w kontakcie z urzędami

Doradztwo prawne w Rumunii

Prawo spółek | Prawo handlowe i cywilne | Nieruchomości i działalność deweloperska | E-commerce | Postępowania sądowe | Zamówienia publiczne | Własność intelektualna | Niewypłacalność, restrukturyzacja i upadłość | Prawo pracy | RODO | Programy zgodności | Prawo przewozowe | Prawo farmaceutyczne | Pełnoprawna kancelaria prawna | Bankowość i finanse | Przetargi publiczne | Wsparcie przy wejściu na rynek | Arbitraż i spory sądowe | Spory sądowe w zakresie ochrony konsumentów | Raportowanie ESG | Start-upy

Usługi sekretariatu korporacyjnego w Rumunii

Zakładanie i rejestracja spółek | Wsparcie przy wejściu na rynek | Usługi w zakresie domicylacji | Wirtualne biuro | Sprzedaż gotowych spółek | Kontrola kondycji spółki | Zmiany w statusie prawnym spółki | Likwidacja spółki | Reprezentacja w kontaktach z lokalnymi organami władzy i instytucjami | Usługi back office | Usługi reprezentacji

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram