Usługi outsourcingu i doradztwa w Republice Południowej Afryki

Księgowość i sprawozdawczość | Outsourcing kadr i płac | Usługi doradztwa podatkowego, sekretariatu dla firm, zgodności regulacyjnej i doradcze | Doradztwo przy wejściu na rynek

Accace jest zaufanym partnerem zapewniającym kompleksowe wsparcie w zakresie outsourcingu i doradztwa nie tylko w Polsce, ale także w ponad 50 krajach na całym świecie. Nasze usługi księgowe, kadrowo-płacowe, podatkowe, prawne i korporacyjne w RPA zapewniają pełną zgodność z lokalnymi przepisami dzięki naszym południowoafrykańskim ekspertom. Skorzystaj z usług Accace, proaktywnego partnera w zakresie doradztwa i outsourcingu, który jest o krok przed Twoimi potrzebami.

Wymienione poniżej usługi są świadczone w języku angielskim.

Usługi księgowe i sprawozdawcze w RPA

Ustawowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość | Lokalizacja systemu ERP (Dostosowanie do lokalnych przepisów) | System usprawniający zarządzanie zobowiązaniami | Technologia OCR | System zarządzania przepływem pracy | Portal Księgowość Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Doradztwo | Profesjonalne szkolenia

Outsourcing kadr i płac w RPA

Przetwarzanie listy płac | Integracja systemów kadrowo-płacowych | Administracja HR | HR business partnering | Samoobsługowe portale dla pracowników i menedżerów | Portal Ewidencja Czasu Pracy Online | Podróże służbowe | Podatki pracownicze | Ekspaci | Prawo pracy | Pomiar żywotności firmy i środowiska społecznego | Administracja świadczeniami

Usługi doradztwa podatkowego i zgodności podatkowej w RPA

Doradztwo podatkowe | Zgodność z przepisami podatkowymi (Tax compliance) | Rejestracja do celów podatkowych, deklaracje podatkowe | Podatek dochodowy od osób prawnych | Podatek dochodowy od osób fizycznych | VAT | Doradztwo podatkowe związane z rezydencją podatkową pracowników | Podatek akcyzowy, cło i inne podatki | Rozliczenia podatkowe nierezydentów | Portal Doradztwo Online | Doradztwo i usługi w zakresie MSSF | Szkolenia podatkowe i finansowe

Usługi zgodności regulacyjnej i usługi doradcze w RPA

Zgodność z B-BBEE | Dotacje i dofinansowania | Zgodność z POPIA / RODO | Usługi compliance managera | Raporty i rejestracje SETA | Raportowanie kapitału pracowniczego do Ministerstwa Pracy | Zgodność z przepisami finansowymi i sektorowymi

Doradztwo przy wejściu na rynek (GTM) oraz kompleksowe doradztwo w RPA

Badania rynku | Wsparcie przy wejściu na rynek | Zakładanie i rejestracja spółek | Zmiany w statusie prawnym spółki | Usługi due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

Usługi sekretariatu dla firm w RPA

Prowadzenie i przechowywanie rejestrów spółki | Wsparcie przy wypełnianiu formularzy ustawowych | Składanie rocznych sprawozdań finansowych | Zmiany w spółce | Ład korporacyjny | Powołania, rezygnacje i zmiany dotyczące dyrektorów | Usługi związane z adresem zarejestrowania siedziby

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram